25 de posturi vacante la muzeul bârlădean


În perioada septembrie-octombrie, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea a nu mai puțin de 25 de posturi în cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad.

Pe 25 septembrie, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad va organiza un concurs (proba scrisă) pentru posturile de gestionar custode sală (două posturi) și supraveghetor muzeu (cinci posturi), interviul fiind programat pe 29 septembrie.
Muzeul caută și un referent – relații publice, concursul urmând să aibă loc pe 26 septembrie (proba scrisă) și pe 2 octombrie (interviul).
Se mai angajează un îngrijitor, un servant pompier și un electrician (proba scrisă pe 27 septembrie și interviul pe 3 octombrie), zece paznici (proba scrisă pe 28 septembrie și interviul pe 4 octombrie), un muzeograf artă și un bibliotecar debutant (proba scrisă pe 26 septembrie și interviul pe 2 octombrie).
De asemenea, se organizează concurs pentru un post de desenator artistic debutant (proba scrisă pe 25 septembrie și interviul pe 29 septembrie), conservator opere de artă și monumente istorice (proba scrisă pe 20 septembrie și interviul pe 22 septembrie).
Toți cei interesați își pot depune dosarele până pe 18 septembrie, însă trebuie să știe că se pot înscrie numai dacă nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
În ceea ce privește condițiile specifice impuse, candidații le pot găsi atât pe site-ul muzeului (http://www.muzeuparvan.ro), cât și la sediul acestuia.


Leave a Reply