Administraţia comunei Epureni a încercat să fenteze statul la amenajarea păşunii publice: Unii vor bani din pământ, din iarbă verde!


pajiste“Grupul de lucru care poate lucra la întocmirea dosarului este constituit din Camera Agricolă, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice şi reprezentanţii autorităţilor locale. Nu se poate ca documentaţia să fie făcută de un agent privat! Prin urmare, am respins documentul”, a declarat Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.

În ultimii ani, inventarierea păşunilor din judeţ a scos la iveală un adevărat dezastru. Dintr-o suprafaţă totală de 95.200 de hectare de păşuni şi fâneţe, 70% era degradată grav. Ca urmare, conform legislaţiei în vigoare, s-a trecut la refacerea amenajamentelor pastorale, activitate care riscă să se transforme într-o afacere profitabilă pentru o serie de firme de consultanţă.

Trebuie spus că în judeţul nostru sunt 79 de asociaţii care folosesc păşunile comunale, atribuite prin hotărâri ale consiliilor locale. Terenurile respective se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea plantelor de nutreţ în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe, perdele de protecţie a pajiştilor, construcţii zoopastorale, lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru creşterea potenţialului de producţie al pajiştilor. Cu o asemenea pleiadă de potenţiali beneficiari, nu e de mirare că unii s-au gândit să scoată bani din iarbă verde, aşa că au început să se gudure pe lângă primari.

Deşi OUG 34/2013, privind organizarea şi exploatarea pajiştilor permanente, interzice cooptarea firmelor private la întocmirea amenajamentelor, primul dosar finalizat în judeţul Vaslui a fost realizat tocmai de o asemenea societate. Figura nu a ţinut: Direcţia pentru Agricultură a Judeţului (DAJ) a respins pe loc proiectul respectiv.

“Este vorba despre amenajamentul comunei Epureni, dosar care a fost întocmit de o firmă privată şi nu de grupul de lucru prevăzut de lege. Grupul de lucru care poate lucra la întocmirea dosarului este constituit din Camera Agricolă (CA), Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) şi reprezentanţii autorităţilor locale. Nu se poate ca documentaţia să fie făcută de un agent privat! Prin urmare, am respins documentul. Grupul de lucru stabilit potrivit legislaţiei în vigoare se ocupă de toate documentele, iar când se termină documentaţia, se trimite la noi pentru a fi verificată. Acest dosar nu este simplu de făcut, este o muncă laborioasă şi prevede planurile de parcelare a pajiştilor, componenţa floristică, recomandări pentru însămânţări sau supraînsămânţări etc.”, a declarat Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.

În prezent, la CA Vaslui mai sunt în lucru cinci dosare, iar alte 25 de primării au solicitat întocmirea documentelor la OSPA. Grupul de lucru se constituie atât la nivel judeţean, cât şi local, potrivit HG 1.064/2013, privind normele metodologice de aplicare a OUG 34/2013. Cele cinci comune care au încheiat contracte cu CA sunt Vetrişoaia, Pochidia, Cozmeşti, Hoceni şi Codăeşti.

“Problema este că multe suprafeţe de păşune nu sunt intabulate în Cartea Funciară şi sunt dificultăţi în ceea ce priveşte întocmirea planului cadastral. Când vor merge la APIA pentru subvenţii, li se va cere un extras din amenajamentul pastoral celor care administrează pajiştea. Şi persoanele private care deţin păşuni trebuie prinse în acest proiect, care este foarte complex”, a menţionat Aurel Ghineţ, directorul CA Vaslui.

Potrivi reprezentanţilor OSPA, pe parcursul anului trecut, instituţia a finalizat studiile privitoare la amenajamentele pastorale ale comunelor Cozmeşti (174 ha) şi Pochidia (451,56 ha), precum şi faza de teren pentru comunele Bogdăneşti (700,13 ha), Codăeşti (583 ha), Hoceni (730 ha) şi municipiul Vaslui (536, 30 ha). De asemenea, OSPA a încheiat contracte cu teritoriile administrative Dimitrie Cantemir (939 ha), Negreşti (352,25 ha), Coroieşti (340 ha), Rebricea (487 ha) şi Vinderei (573,91 ha).

“Scopul final al punerii în practică a amenajamentelor pastorale constă în diminuarea sau înlăturarea procesului de degradare a pajiştilor permanente printr-un mod raţional de gospodărire a fondului pastoral naţional, premisă sigură a practicării unei agriculturi durabile, în special în zona de deal şi montană, unde pajiştile au ponderea cea mai importantă”, a declarat Ionel Popovici, directorul OSPA Vaslui.


Leave a Reply

%d bloggers like this: