Alături de vasluieni, pentru binele lor: DGASPC – instituția care-ți întinde o mână de ajutor


“Serviciile noastre reprezintă o formă de suport activ pentru persoanele, familiile și comunitățile aflate în dificultate și au la bază principii bine conturate. Primul, poate cel mai important, este însăși esența activității noastre – principiul solidarității sociale, care presupune ca întreaga comunitate să participe la sprijinirea persoanelor care nu-și pot asigura nevoile sociale”, declară Ionel Armeanu Ștefănică, directorul DGASPC Vaslui.

DGASPC Vaslui – dincolo de acest acronim kilometric și complicat, care înseamnă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, se ascunde o muncă asiduă și delicată pentru alinarea unor destine greu încercate, a unor vieți uneori frânte de vicisitudinile sorții. Aici muncesc oameni a căror menire este să-i ajute pe cei năpăstuiți să ducă o viață decentă, un soi de misionarism social încărcat de un noian de responsabilități.
Această instituție a apărut din solidaritate, solidaritatea societății față de cei care o alcătuiesc și care nu mai au mijloacele să-și poarte singuri de grijă. În termeni seci, DGASPC se prezintă ca instituția „care are rolul de a asigura, la nivel județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin acordare de prestații sociale și servicii sociale specializate”. Dincolo de aceste cuvinte, sunt destine, sunt oameni adulți și copii care, din anumite pricini, au nevoie de ajutor.

O instituție complexă și necesară

Despre activitatea și organizarea DGASPC Vaslui ne-a vorbit directorul acestei instituții, Ionel Armeanu Ștefănică: “Serviciile noastre reprezintă o formă de suport activ pentru persoanele, familiile și comunitățile aflate în dificultate și au la bază principii bine conturate. Primul, poate cel mai important, este însăși esența activității noastre – principiul solidarității sociale, care presupune ca întreaga comunitate să participe la sprijinirea persoanelor care nu-și pot asigura nevoile sociale. Un alt principiu privește centrarea pe familie și comunitate și are un obiectiv principal întărirea mediilor naturale și de viață ale persoanelor. Totodată, abordarea unei probleme sociale este globală, pentru că se pleacă de la premisa că problemele unei persoane, familii sau comunități sunt interdependente și nu se pot trata separat. De asemenea, este avută în vedere organizarea comunitară, anume necesitatea de eficientizare a serviciilor sociale prin organizarea lor la nivelul județului și a comunităților locale. Acestor principii și direcții de acțiune li se adaugă un parteneriat consistent la care participă mai multe instituții, organizații, autorități, prieteni, colegi, familie etc, dar și o complementaritate, realizată între sistemul public și cel neguvernamental. Bineînțeles, toate acestea n-ar fi posibile fără lucrul în echipă, care se bazează pe acțiunea comună a mai multor specialiști”.

Servicii sociale oferite de DGASPC Vaslui

– Protecția copiilor abandonați
Serviciul se ocupă de plasamentul copilului la asistenți maternali profesioniști sau la familia lărgită, găzduirea temporară și îngrijirea în centre rezidențiale, adopția națională, ca ultimă alternativă pentru crearea unui suport familial pentru copil. Totodată, are în vedere prevenirea abandonului prin susținerea familiei în vederea menținerii copilului în familia naturală. Pentru cazuri speciale, serviciul asigură evaluarea complexă a copilului pentru stabilirea tipului de handicap și a metodelor de îngrijire a acestuia.
– Protecția persoanelor adulte cu handicap
Serviciul are în vedere evaluarea complexă pentru stabilirea tipului de handicap și a metodelor de îngrijire, găzduirea temporară în sistem rezidențial, unde se acordă îngrijire de specialitate, urmărindu-se reabilitarea și posibila reinserție socială și reintegrarea socială a persoanelor cu handicap.
– Protecția mamei și copilului
Se adresează adulților și copiilor proveniți din familii cu capacității limitate sau distorsionate de viață socială normală și responsabilă, care, în aceste cazuri, sunt găzduiți temporar și îngrijiți într-un centru maternal.
– Protecția persoanelor aflate în stare de necesitate
Serviciul are în vedere protejarea, în general, a persoanelor fără adăpost, care, în situații de risc, sunt primite și găzduite, pe perioade determinate, până la consumarea stării de risc, în centre de primire în regim de urgență.


Leave a Reply

%d bloggers like this: