Anchetă structurală în agricultură


Legislația europeană referitoare la statistica structurilor agricole prevede organizarea și efectuarea de anchete comunitare cu privire la structura exploatațiilor, respectiv a unor recensăminte generale agricole (o dată la zece ani) și a unor anchete structurale (cercetări realizate prin sondaj). Pe parcursul anului curent, Institutul Național de Statistică va efectua o anchetă structurală, culegerea datelor în teren desfășurându-se în perioada 10 ianuarie – 10 februarie.
Ancheta Structurală în Agricultură (ASA) are ca obiectiv obținerea de informații privind structura exploatațiilor agricole, respectiv numărul acestora, suprafața agricolă utilizată, efectivele de animale, practicile de gestiune a solului, persoanele care desfășoară activități agricole etc. Datele vor fi utilizate pentru fundamentarea politicilor naționale în domeniul agricol, în concordanță cu acquis-ul statistic comunitar.
Ancheta se va efectua pe baza unui eșantion reprezentativ extras din Registrul Statistic al Exploatațiilor Agricole, realizat pe baza datelor de la Recensământul General Agricol 2010 și actualizat cu datele de la ASA 2013.
“La nivelul județului Vaslui, eșantionul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică (gospodării) cuprinde 9.048 de unități, iar cele cu personalitate juridică sunt în număr de 627” a declarat Teodor Iancu, directorul Direcției Județene de Statistică Vaslui.
La culegerea datelor de la exploatațiile agricole fără personalitate juridică vor participa circa 3.000 de operatori statistici, recrutați din rândul specialiștilor în agricultură, economie, informatică și alte domenii. Pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică se aplică procedeul de autoînregistrare a datelor în formular, sub îndrumarea unui coordonator. În acest scop, la direcțiile teritoriale de statistică vor fi angajați, pe perioadă determinată, 42 de coordonatori (câte unul pentru fiecare județ) și 126 de operatori de calculator, repartizați pe județe în funcție de numărul exploatațiilor agricole cuprinse în eșantion.
Datele individuale înscrise în formularele ASA sunt confidențiale și vor fi utilizate numai în scopuri statistice. Persoanele fizice intervievate și persoanele desemnate de conducătorii exploatațiilor agricole cu personalitate juridică au obligația de a furniza operatorilor statistici date și informații corecte și complete.


Leave a Reply