Anul juridic 2017


Anul trecut a adus atât modificări legislative importante, cât și decizii obligatorii ale Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție. La început de an, e momentul unei scurte reamintiri.

Pe 21 ianuarie 2017, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 965/2016, pentru modificarea și completarea regulamentului rutier, prin care s-a stabilit o procedură unitară la nivel național cu privire la ridicarea autoturismelor staționate neregulamentar.

Tot la începutul lui 2017, a început să producă efecte o decizie a Instanței Supreme prin care s-a stabilit, cu caracter obligatoriu, că plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției trebuie și motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă.

Conform unei decizii din 26 aprilie 2017 a Curții Constituționale, partea responsabilă civilmente trebuie introdusă în procesul penal încă din faza camerei preliminare.

Printr-o altă decizie importantă, Curtea a stabilit că trebuie adusă la cunoștința suspectului sau inculpatului orice schimbare a încadrării juridice.

Aceeași Curte Constituțională a apreciat că este contrar principiului egalității în drepturi ca o persoană să primească o pedeapsă mai mare pentru fapte identice doar pentru considerentul că există mai multe persoane vătămate.

În fine, în materie penală, Curtea a stabilit că nulitatea relativă trebuie să poată fi invocată din oficiu de către instanță și că în procesul penal concubinii pot refuza, asemenea soților, să depună mărturie.

În materie civilă, cel mai important eveniment al anului a fost reprezentat de decizia Curții Constituționale prin care s-a stabilit că în toate procesele evaluabile în bani se poate formula recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

O altă decizie importantă, de data aceasta a Instanței Supreme, a stabilit că actele depuse prin fax sau e-mail după ora încheierii programului de lucru al instanței sunt înregistrate a doua zi, fiind considerate depuse la data înregistrării.


Leave a Reply

%d bloggers like this: