În atenția vasluienilor care s-au săturat de actualii aleși locali: Cum pot fi demiși?


Mulți se plâng că unii primari și consilieri nu-și fac datoria, că sunt preocupați mai degrabă de probleme personale decât de cele care vizează direct comunitatea sau, mai rău, că vin la serviciu o dată pe săptămână și atunci stau doar o oră. În aceste condiții, este bine de știut că există reglementări legale care permit demiterea unui ales înainte de finalizarea mandatului.

Alegerile locale au fost acum doi ani și, vorba proverbului, schimbarea regilor e bucuria nebunilor. Totuși, ar fi de luat aminte și cum se pot schimba, la o adică, boșii Vasluiului, chiar dacă au fost victorioși la urne. Iată ce spun prevederile legale (în special Legea 215/2001, actualizată) despre posibilitățile de înlocuire a aleșilor locali și județeni.

În mod normal, Consiliul Județean (CJ) este ales pentru un mandat de patru ani, care se poate prelungi doar în caz de război sau catastrofă (în cazul primarului, se poate prelungi și la un cutremur deosebit de grav). Totuși, există și posibilități de a schimba situația, legal, înainte de termen. De pildă, dizolvarea de drept a consiliului (județean sau local) survine automat, potrivit legii, atunci când nu se întrunește timp de două luni sau dacă se întrunește în trei ședințe ordinare (lunare) și nu ia nicio hotărâre. Într-o astfel de variantă, orice persoană interesată, dar în special secretarul județului, în cazul CJ, trebuie să sesizeze instanța de contencios administrativ, iar aceasta să se pronunțe privind dizolvarea și să comunice hotărârea Instituției Prefectului – prefectul și secretarul sunt deci oameni-cheie în astfel de cazuri.

Referendumuri, cu multe semnături

Există și varianta dizolvării CJ printr-un referendum organizat la nivelul județului. Acesta se poate iniția printr-o cerere adresată prefectului, anexând semnăturile a minimum 20% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși pe liste. În județul nostru ar fi nevoie de circa 78.000 de semnături.

Referendumul se organizează de o comisie compusă din prefect, un reprezen­tant al CJ (desemnat prin hotărâre a acestui for) și un judecător de la Tribunal, secretariatul comisiei fiind asigurat de Instituția Prefectului. La urne trebuie să se prezinte cel puțin jumătate plus 1 din alegători – cam 145.000 de vasluieni – iar rezultatul, bineînțeles, să fie favorabil.

Atunci, guvernul stabilește, la propunerea prefectului, alegeri pentru un alt CJ în termen de 90 de zile, până atunci “șef” al județului fiind secretarul, împuternicit în acest sens de guvern. Cheltuielile cu referendumul se suportă din bugetul județean.

Separat, mandatele consilierilor se suspendă în caz de arestare preventivă sau de incompatibilitate. Președintele și vicepreșe­dinții de CJ, aleși în actuala legislatură cu votul secret al majorității consilierilor, pot fi demiși tot prin votul acestora: trebuie să propună o treime dintre ei – opoziția de la Vaslui, formată doar din PNL nu ar strânge o treime decât dacă “trădează” ALDE – dar apoi să voteze favorabil două treimi, ceea ce, în configurația actuală a puterii, e imposibil, PSD având 20 de consilieri din 33.

Cum e în localitate?

Viceprimarii, aleși cu votul majorității consilierilor locali în funcție, pot fi și ei schimbați cu votul a două treimi dintre membrii consiliului, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul total al consilierilor.

În privința primarului, acesta e revocat de prefect dacă nu-și poate îndeplini funcția timp de șase luni într-un an (pe caz de boală) sau dacă nu vine la serviciu 45 de zile. Poate fi demis și printr-un referendum, organizat la o cerere motivată (pentru nesocotirea intereselor generale ale colectivității locale sau pentru neexercitarea atribuțiilor ce-i revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului) și semnată de minimum 25% dintre locuitorii cu drept de vot. La fel poate fi dizolvat și Consiliul Local (CL).

Referendumul local este organizat de o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă din: un reprezentant al prefectului, un reprezentant al primarului, un reprezentant al CL, un reprezentant al CJ și un judecător, secretariatul comisiei fiind asigurat de Instituția Prefectului. Referendumul este valabil dacă participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale (Legea nr. 341/2013, pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000, privind organizarea și desfășurarea referendumului).

De asemenea, primarul sau un consilier își pierde mandatul în caz de incompatibilitate, condamnare la închisoare sau punere sub interdicție judecătorească. În caz de arest preventiv, mandatul e doar suspendat. În situație de conflict de interese administrativ, sancțiunea este doar amenda, ca procent din salariu.


Leave a Reply

%d bloggers like this: