Atenţie, huşeni! Dezbatere publică privind impozitele


primariahusiPână pe 5 noiembrie, persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, precum şi alte organizaţii legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la sediul Primăriei Huşi, prin fax sau e-mail.

Primăria muncipiului Huşi a anunţat că propune spre dezbatere publică proiectele de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, care urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local. Astfel, până pe 5 noiembrie, persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, precum şi alte organizaţii legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii, prin fax (0235/480.126) sau pe adresa de e-mail primar@primariahusi.ro. Materialele transmite vor purta menţiunea “Recomandare la proiectele privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016”.
Cele opt proiecte de hotărâre puse în dezbatere au fost afişate la sediul primăriei şi pe site-ul instituţiei, www.primariahusi.ro. Acestea sunt:
– stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016;
– aprobarea nivelului taxei ce se va utiliza în anul fiscal 2016 pentru concesionarea terenurilor pentru care, până la data de 31.12.2003, s-a datorat taxă de teren;
– aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Huşi începând cu data de 01.01.2016;
– aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Huşi începând cu data de 01.01.2016;
– aprobarea cuantumului taxei de concesionare pentru locurile de înhumare şi taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aflate în administrarea Consiliului Local Huşi începând cu data de 01.01.2016;
– aprobarea tarifelor de bază lunare ce se vor utiliza începând cu data de 01.01.2016 pentru închirierea terenurilor şi spaţiilor din domeniul public şi privat al municipiului Huşi;
– aprobarea tarifelor de bază lunare ce se vor utiliza începând cu data de 01.01.2016 pentru închirierea terenurilor şi spaţiilor din domeniul public şi privat al municipiului Huşi, aflate în administrarea Centrului Public de Desfacere şi în patrimoniul Casei de Cultură Huşi;
– aprobarea cuantumurilor taxelor ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Huşi începând cu data de 01.01.2016.


Leave a Reply

%d bloggers like this: