Au fost selectați elevii din proiectul “Bacalaureatul, pașaport pentru viață!”


Comisia de selecție a elevilor din cadrul proiectului “Bacalaureatul, pașaport pentru viață!”, derulat de Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huși, și-a ales grupul țintă. Acesta este reprezentat de 194 de elevi din clasele IX-XII, care vor fi beneficiari direcți.

Amintim că, la finalul lunii septembrie, reprezentanții unității de învățământ au lansat acest proiect, care este parte a unuia mai amplu, implementat și aprobat de Ministerul Educației.

“Beneficiarii indirecți sunt și părinții elevilor din grupul țintă, care participă la activități de consiliere de grup, își dezvoltă abilitățile de comunicare, de sprijin și de responsabilizare în relația cu proprii copii, cu instituția și comunitatea. De câștigat are și instituția de învățământ deoarece va beneficia de o imagine mai bună pe plan local, de mijloace didactice moderne, de un număr mai mare de absolvenți bine pregătiți, capabili să se integreze mai ușor pe piața muncii, precum și comunitatea locală deoarece va beneficia de forță de muncă bine pregătită și care se poate adapta condițiilor unei societăți în permanentă schimbare”, a declarat profesoara Mihaela Poroșnicu, coordonatoarea proiectului.

Obiectivul general este creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat pentru elevii Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși.


Leave a Reply