Audiențele reprezentantului guvernului în teritoriu: Hușenii, cu jalba la prefect


Cei mai mulți hușeni veniți în audiență la prefectul Eduard Popica au probleme cu aplicarea legilor fondului funciar, dar și necazuri de natură material-financiară.

Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, a fost prezent, ieri, la Huși, unde a susținut audiențe.

“Cei mai mulți cetățeni s-au prezentat cu probleme privind aplicarea legilor fondului funciar. În esență, oamenii au cerut sprijin pentru refacerea unor titluri de proprietate. Prefectul Eduard Popica a luat la cunoștință, în unele cazuri precizând că nu sunt de competența sa, recomandându-le oamenilor să se adreseze instituțiilor în drept. Într-un caz, s-a propus o soluție imediată. Alți hușeni au ridicat probleme sociale”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Vaslui.

Trebuie spus că la Huși reprezentanții Prefecturii Vaslui susțin audiențe în fiecare lună. Mai exact, în prima zi de miercuri, de la ora 10, aici este prezent subprefectul, iar în cea de-a doua miercuri, tot de la ora 10, hușenii pot merge în audiență la prefect. Audiențele se desfășoară la sediul primăriei.

“Înscrierile în audiență se fac în fiecare zi de luni, între orele 8.30-10, pentru un număr de maximum 20 de persoane, astfel: telefonic, la numărul 0235/480.009; personal, la Oficiul Relații cu publicul; prin cerere scrisă, depusă la Registratură sau formulată on-line. Persoanele care doresc să fie primite în audiență trebuie să prezinte acte doveditoare privind demersurile anterioare. În ziua desfășurării audiențelor, accesul solicitanților în sediul instituției se face începând cu ora 9.30. Dacă petentul a fost înscris la două audiențe pentru aceeași problemă și nu a primit un răspuns, va depune o cerere la Registratură, urmând a fi informat în scris cu privire la soluționare”, a anunțat Primăria Huși.


Leave a Reply