Avantajele uceniciei


Tinerii cu vârsta între 16 și 25 de ani, care au reușit sau nu să termine diverse forme de învățământ și nu au calificare pentru domeniul în care piața muncii oferă șanse de angajare, pot opta să devină parte din programele de ucenicie. Salariul ucenicilor va fi cel puțin egal cu leafa minimă brută pe țară, pentru un program de opt ore zilnic, respectiv 40 de ore săptămânal.

Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui spun că practicând ucenicia tinerii pot avea un loc de muncă stabil pe o perioadă cuprinsă între 12 și 36 de luni, un salariu, precum și șansa unei calificări. În plus, obțin calificare la locul de muncă, iar angajatorii beneficiază de subvenții. Potrivit legislației în vigoare, poate deveni ucenic orice tânăr cu vârsta între 16 și 25 de ani, care nu deține o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă.
O șansă în acest sens o au și adolescenții vasluieni care au 15 ani împliniți, dacă părinții lor își exprimă acordul. Odată incluși în programul de ucenicie, acești tineri au obligația de a se forma profesional în scopul obținerii certificatului de competențe profesionale, precum și de a participa la procesul de evaluare și de a urma tot procedeul necesar obținerii acestui certificat.
Ucenicia la locul de muncă reprezintă un fel de formare profesională care se realizează în baza unui contract de muncă de tip particular, respectiv contractul de ucenicie. În ceea ce privește salariul ucenicilor, acesta va fi cel puțin egal cu leafa minimă brută pe țară, pentru un program de opt ore zilnic, respectiv 40 de ore săptămânal.
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede că angajatorul ce încheie un contract de ucenicie sau de stagiu va beneficia, la cerere, de o sumă în cuantum de 1.125 lei, respectiv 1.350 lei pe lună, pe toată perioada derulării acestuia. Banii vor proveni din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau din fonduri europene structurale și de investiții.
Măsurile propuse vin în sprijinul angajatorilor care nu dispun de resurse financiare, în vederea stimulării angajării pe noi locuri de muncă, prin încheierea de contracte de ucenicie, respectiv prin încheierea de contracte de stagiu pentru absolvenți. Actul normativ, inițiat de Guvern, modifică Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.


Leave a Reply

%d bloggers like this: