Avertisment pentru toți aleșii: Ultima zi pentru depunerea declarațiilor de avere!


Doar până mâine mai pot parlamentarii, primarii, consilierii locali și județeni, funcționarii publici și alte categorii de persoane prevăzute de Legea 176/2010 să-și depună declarațiile de avere și de interese pe 2016. Cei care nu se conformează ori nu declară cuantumul veniturilor realizate pot fi sancționați cu amenzi contravenționale de până la 2.000 de lei.

15 iunie este termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese pe anul trecut, adică doar până mâine persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), din Legea 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, se pot conforma prevederilor normativului. La nivelul județului nostru, este vorba despre zece parlamentari, prefectul, subprefectul și personalul încadrat la cancelaria prefectului, 86 de primari, 87 de viceprimari (municipiul reședință are doi), 33 de consilieri județeni, plus nenumărați consilieri locali, judecători, procurori, magistrați-asistenți, asistenți judiciari și personal auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor, funcționari publici sau cu regim special, directori și inspectori școlari, șefi de secție și manageri de spitale publice, membri ai consiliilor de administrație, persoane care dețin funcții de conducere în cadrul regiilor autonome de interes local.

„Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu etc.). Declarațiile de avere se întocmesc după cum urmează: în cazul veniturilor, se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (salarii, dividende etc.), în cazul celorlalte capitole din declarație, se va menționa situația la data declarării (situație active financiare, bunuri mobile deținute, datorii etc.). (…) Persoanele suspendate din exercițiul funcției sau al demnității publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declarațiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării. Persoanele din instituțiile publice responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese asigură afișarea și menținerea declarațiilor pe pagina de Internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii”, arată reprezentanții Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Persoanele desemnate vor transmite la ANI, până la data de 1 august, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen declarațiile de avere și de interese, însoțită de punctele de vedere exprimate. Legea 176/2010 prevede că toți cei care nu-și îndeplinesc obligația până pe 15 iunie ori nu declară cuantumul veniturilor realizate sau fac trimitere la alte înscrisuri pot fi sancționați cu amenzi contravenționale între 50-2.000 de lei. În plus, ANI poate declanșa din oficiu procedura de evaluare. Aceleași sancțiuni le riscă și persoanele din instituțiile publice responsabile cu implementarea prevederilor Legii 176/2010, precum și conducătorul entității respective, dacă nu îndeplinesc obligațiile prevăzute.


Leave a Reply

%d bloggers like this: