Bilanț 2017: Instituția Prefectului a dat raportul


De la stânga la dreapta: subprefectul Mircea Gologan, prefectul Eduard Andrei Popica, Vasile Mariciuc – vicepreședinte al Consiliului Județean, Vasile Pavăl – primarul municipiului Vaslui

“Referitor la  comunicarea și relațiile cu cetățenii, la Prefectura Vaslui au fost înregistrate 927 de petiții, dintre care 347 au fost redirecționate spre soluționare altor instituții abilitate, iar 47 au fost clasate. Tot anul trecut, au fost primite în audiență de conducerea instituției 210 persoane. Din spectrul problemelor prezentate, 59% sunt din domeniul implementării legilor proprietății, 12% privesc probleme edilitar-gospodărești, iar 11% reprezintă cazuri sociale”, a declarat prefectul Eduard Andrei Popica.

Sala mare a Consiliului Județean (CJ) s-a dovedit, ieri, neîncăpătoare pentru participanții la prezentarea raportului de activitate pe anul trecut de către prefectul Eduard Andrei Popica și subprefectul Mircea Gologan. Au fost prezenți Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, Vasile Mariciuc, vicepreședinte al CJ, șefii instituților publice ș.a.

Mai întâi, prefectul le-a mulțumit tuturor pentru prezență și pentru buna colaborare din 2017, apoi a trecut la expuneri: “Una dintre prerogativele oferite Instituției Prefectului este aceea de garant al respectării legii la nivelul județului. În acest sens, pe parcursul anului trecut, au fost supuse verificării legalității 15.121 de acte administrative, dintre care 405 au fost declarate nelegale, 11 fiind atacate la instanța de contencios administrativ”.

În ceea ce privește fondul funciar, în raport se menționează că au fost analizate 727 de propuneri de validare/modificare transmise de comisiile locale și au fost adoptate 114 hotărâri ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Au fost eliberate 22 de titluri de proprietate și au fost formulate 478 de răspunsuri la petiții formulate de cetățeni.

“Referitor la  comunicarea și relațiile cu cetățenii, la Prefectura Vaslui au fost înregistrate 927 de petiții, dintre care 347 au fost redirecționate spre soluționare altor instituții abilitate, iar 47 au fost clasate. Tot anul trecut, au fost primite în audiență de conducerea instituției 210 persoane. Din spectrul problemelor prezentate, 59% sunt din domeniul implementării legilor proprietății, 12% privesc probleme edilitar-gospodărești, iar 11% reprezintă cazuri sociale”, a declarat Eduard Popica.

Un alt capitol al raportului se referă la relațiile cu serviciile deconcentrate și asigurarea legăturii între administrația publică locală și cea centrală. În acest context, Colegiul Prefectural a fost convocat în 12 ședințe ordinare lunare, în scopul realizării principalelor atribuții prevăzute prin reglementările legale. În cadrul întrunirilor, au prezentat rapoarte de activitate 24 de instituții. De asemenea, raportul face trimitere către cele 15 convocări ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul cărora au fost aprobate 36 de hotărâri pentru evaluarea pagubelor produse de calamități naturale.

“Anul trecut, în județul Vaslui au fost înregistrate 29.549 de cereri pentru emiterea unor pașapoarte, dintre care 16.089 pentru pașapoarte simple temporare și 6.653 pentru pașapoarte simple electronice. De asemenea au fost soluționate 8.980 de cereri depuse la misiunile diplomatice ale României în străinătate”, a continuat prefectul.

Potrivit raportului de activitate prezentat ieri, în privința examenului auto, au fost examinați la proba teoretică 11.294 de candidați, dintre care au fost declarați admiși 6.039. 5.061 de vasluieni au reușit și să intre în posesia permisului.

“La ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui, au fost eliberate 13.970 de certificate de înmatriculare, 755 de radieri din circulație a vehiculelor și 4.564 de autorizații și numere provizorii. De asemenea, au fost înregistrate 344 de cereri de pierdere/furt/deteriorare plăci cu numere de înmatriculare”, a încheiat reprezentantul guvernului în teritoriu.


Leave a Reply

%d bloggers like this: