Boroș aruncă banii în vânt?


Nu mai puțin de 82.100 de lei se vor aloca de la bugetul local al Bârladului pentru documentația tehnico-economică necesară reabilitării Grădinii Publice.

În timp ce se plânge că vistieria publică e aproape goală și nu poate aloca bani pentru investiții serioase din oraș, primarul Bârladului, Dumitru Boroș, este dispus să dea aproape un miliard de lei vechi numai pentru o parte din documentația necesară obiectivului de investiții „Reabilitare Grădina Publică”. El a dat dispoziție să fie organizată o procedură de atribuire directă pentru achiziția de servicii de întocmire a documentației în faza DALI (autorizarea lucrărilor de intervenție), valoarea estimată ridicându-se la 82.100 de lei (plus TVA). Firma care va câștiga va avea la dispoziție 45 de zile pentru a executa documentația, în timp ce municipalitatea se obligă să o plătească în cel mult 30 de zile de la primirea facturii.
Așa cum am mai scris, reabilitarea Grădinii Publice vizează o suprafață de 11,6 hectare din totalul de 17,4. Printre lucrările preconizate în vederea „împrospătării” singurei atracții turistice din oraș se numără: tăierea arborilor uscați, înclinați și cu pericol de prăbușire; plantarea de arbori și arbuști decorativi aclimatizați la condițiile din zonă; plantarea de gazon rezistent la umbră; reamenajarea aleilor secundare cu materiale care să se încadreze în mediul natural; modernizarea aleilor principale.
De asemenea, se urmărește: dotarea aleilor secundare cu mobilier urban, coșuri de gunoi și statui, iluminarea aleilor secundare prin metode cu eficiență energetică, diversificarea pe categorii de vârstă a punctelor de atracție pentru cetățeni (locuri de joacă, piste de skateboard, piste de bicicliști, jocuri de apă) în limita de 10% din suprafața construită în spațiul verde; realizarea de lucrări pentru îmbunătățirea preluării apelor de pe versantul vestic și dirijarea controlată a acestora pentru prevenirea aducerii de aluviuni și a excesului de apă din Grădina Publică.
Nu în ultimul rând, se are în atenție: amenajarea unor zone active izolate de cele în care se dorește liniște; extinderea suprafețelor plantate cu flori perene (levănțică, stânjenei, crini etc.); extinderea numărului de marcaje pentru parcare etc.
Odată finalizată reabilitarea, edilii estimează că principalele beneficii obținute vor fi regenerarea vegetației și creșterea suprafeței de spațiu verde pentru odihnă și recreere, respectiv îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor care frecventează Grădina Publică pentru odihnă sau activități sportive în natură și îmbunătățirea aspectului estetic și funcțional al parcului public.
Grădina Publică datează din anul 1834, când domnitorul Moldovei, Mihail Grigoriu Sturdza, a dat ordin să se întemeieze un parc de 15 hectare. Acolo, a fost construit un teatru de vară cu o capacitate de peste 150 de locuri, au fost amenajate o bază sportivă modernă, cu nocturnă, și un parc de joacă, iar pentru pasionații jocurilor de șah, table etc. au fost instalate mai multe mese.
Pe aleile Grădinii Publice pot fi admirate statuia compozitorului George Enescu, realizată de sculptorul Ion Vlad, bustul scriitorului Alexandru Vlahuță, realizat de sculptorul Ioan Dimitriu Bârlad, și grupul statuar „Ion Creangă povestind copiilor”. O altă atracție o constituie foișorul, unde, pe timpul verii, fanfara „Bârlădeanca” susține spactacole în fiecare săptămână.


Leave a Reply

%d bloggers like this: