„Bursa profesională”, acordată tuturor elevilor din școlile profesionale


Guvernul va acorda și, în anul școlar 2017-2018, „bursa profesională” de 200 de lei lunar elevilor care frecventează învățământul profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare. Nu se impune plafon de venituri pentru familie.

Guvernul a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional. Potrivit documentului, sprijinirea de către stat a elevilor care frecventează învățământul profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare, se realizează prin Programul național de protecție socială „Bursa profesională”. Bursa se acordă tuturor elevilor în cauză și constă într-un sprijin financiar lunar de 200 de lei. Elevii vor beneficia de respectiva sumă în fiecare an școlar, cu excepția celor care au rămas repetenți.
Cererea de acordare a bursei se depune în intervalul 15-25 septembrie, la secretariatul unității. Beneficiarii nu pot primi simultan și bursa „Bani de liceu” sau o altă bursă socială, așa că trebuie să opteze pentru una dintre ele. În schimb, pot primi burse de performanță sau de merit.
Bursa nu se acordă pentru luna în care elevul înregistrează mai mult de zece absențe nemotivat și nici dacă elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei la purtare sub 7.


Leave a Reply

%d bloggers like this: