Campania de recoltare a păioaselor, aproape de final


Temperaturile ridicate și zilele fără precipitații au asigurat condiții bune atât pentru recoltarea și depozitarea producțiilor obținute, cât și pentru eliberarea terenurilor de resturile vegetale.
“Campania de recoltare a cerealelor păioase este aproape de final. Până în prezent, în județul Vaslui, fermierii au încheiat lucrările la mai multe culturi: rapiță – 19.104 hectare, mazăre – 3.889 de ha, orz – 3.057 ha, orzoaică de toamnă – 404 ha, triticale – 429 de ha, secară – 119 ha. În același timp, recoltatul la grâu s-a realizat pe 97% (48.458 ha) din total însămânțat de 49.801 ha. Lucrările mai continuă la ovăz – 43% (1.316 ha) din totalul de 3.093 ha și la orzoaică de primăvară – 94% (4.982 de ha) din totalul de 5.289 de ha. Cât privește culturile de porumb și floarea-soarelui, acestea prezintă o stare de vegetație foarte bună. Referitor la producțiile obținute, din informațiile pe care le avem, acestea sunt destul de bune. Ar fi putut fi și mai bune”, a declarat Gigel Crudu, directorul Direcției pentru Agricultură a Județului.
În urma recoltării, a fost eliberată o suprafață de 65.406 ha, din care pe 20.145 de ha au fost deja realizate arături.
În contextul campaniei agricole de recoltare, au apărut și riscurile de incendii, mai ales la păioase. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” al județului Vaslui recomandă agricultorilor să respecte regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor specifice perioadei: „În primul rând, trebuie făcută izolarea lanurilor prin fâșii arate sau discuite cu lățimea de peste 20 de metri în apropierea drumurilor și pădurilor sau de 50 de metri de căile ferate. Trebuie făcută și strângerea paielor rezultate în urma recoltării și ararea imediată a miriștilor. Lucrările agricole de recoltare și strângere a paielor se vor efectua numai cu personal instruit în prevenirea incendiilor și cu utilaje verificate tehnic din punct de vedere al dispozitivelor parascântei, dotarea incluzând lăzi cu nisip și mături cu coada de cel puțin doi metri. Se interzic fumatul și focul deschis în lanuri, pe miriști, pe combine, utilaje și autovehicule de transport, la mai puțin de 100 de metri de punctele de recoltare și depozitare a produselor agricole combustibile. Alimentarea cu carburanți se va face în punctele special amenajate, fiind interzise transportul și transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise sau confecționate din material plastic și alimentarea în lan. Remedierea unor defecțiuni apărute la mașinile și utilajele agricole se va face la o distanță de cel puțin 100 de metri față de lanurile nerecoltate, miriști sau vegetație uscată. La punctele de recoltare, se vor asigura tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, precum și platforme mobile dotate cu furci, cazmale, coase, găleți, stingătoare tip P6, butoaie cu apă”.
Mai trebuie spus că proprietarilor/deținătorilor de terenuri le este interzis să ardă miriștile, stufărișul sau vegetația uscată fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a primăriilor și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile respective.


Leave a Reply