Învățământ

Nicăieri nu-i mai rău ca la şcoală! Culeşi din crâşme

razieÎn loc să stea la ore, elevii vasluieni îşi fac veacul prin baruri şi cafenele.

Zeci de adolescenţi au fost ridicaţi din barurile de lângă liceele din Vaslui şi duşi de poliţişti la ore, în urma acţiunilor de prevenire a absenteismului şcolar, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului, subcomisar Mihaela Ştraub: „Pe raza municipiului Vaslui, au fost organizate 52 de acţiuni punctuale privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ, prevenirea şi combaterea absenteismului, abandonului şcolar”.

Pensionarii, acceptaţi la catedră

Din lipsă de personal, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a reactivat 227 de cadre didactice aflate de ani buni la pensie.

În acest an şcolar, 227 de pensionari predau la clasă. Toţi sunt încadraţi la plata cu ora, iar o parte din ei au catedre întregi ca învăţători sau educatori. Ei au fost preferaţi din lipsă de personal. Sunt şi cazuri în care Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a apelat la pensionari inclusiv la clasa pregătitoare sau clasa întâi.

Bani şi zile libere în plus în învăţământ

???????????????????????????????Noul contract colectiv de muncă întocmit de sindicatele din învăţământ aduce o serie de modificări pentru cei care lucrează în sistem. Astfel, cadrele didactice vor beneficia de o zi liberă în plus de Paşte, de un spor de stabilitate de 15%, inclus în salariul de bază, pentru cei cu vechime de peste 10 ani neîntreruptă în învăţământ şi de pauze prelungite cu cinci minute pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.
Concret, elementele de noutate sunt:
– pauză de masă de 20 de minute, care se include în programul de lucru, pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic;

Cursuri gratuite pentru profesorii de fizică şi discipline tehnice

profesori_cursuriProfesorii care predau fizică sau discipline tehnice se pot înscrie la un curs de perfecţionare implementat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Proiectul „Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice“ se adresează unui număr de 460 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, din zona Moldovei. Este încurajată participarea tinerilor debutanţi, cu vârsta până în 35 de ani, precum şi a cadrelor didactice cu domiciliul/reşedinţa în mediul rural.

O gravă problemă socială: Abandonul şcolar, greu de stăvilit

abandon scolar690 de elevi din judeţ au ales să-şi încheie socotelile cu cartea în anul şcolar 2013-2014, cei mai mulţi provenind de la ciclul gimnazial.

Dacă la începutul anului şcolar trecut s-au aşezat în bănci 37.961 de elevi, la final, 690 dintre ei nu se mai regăseau în evidenţele unităţilor de învăţământ.
Potrivit Danielei Laic, directorul Centrului Judeţean Resurse şi Asistenţă Educaţională, “92 dintre elevii care au abandonat şcoala aparţin claselor I-IV, dintr-un total de 37.961. 296 de elevi aparţin ciclului gimnazial, iar 212 sunt elevi de liceu».

Regulament pentru profesori: Codul Etic va fi finalizat în curând

profesoriS-au încheiat negocierile cu sindicatele pe marginea Regulamentului de funcţionare a unităţilor de învăţământ. Cadrele didactice nu vor mai putea face meditaţii cu elevii de la şcoala unde predau în schimbul unor sume de bani. Lovirea unui elev va duce la desfacerea contractului de muncă.

Noi reguli vor trebui respectate de cadrele didactice odată cu introducerea Codului Etic. Documentul stabileşte drepturile, dar şi obligaţiile profesorilor, precum şi ale elevilor.

Şcoala, între identitate şi imagine: Directorii, învăţaţi cum să-şi “vândă” unitatea

scoala5Managerii unităţilor de învăţământ din zona Vaslui au participat la o activitate metodică pe tema marketingului educaţional, intitulată “Şcoala între identitate şi imagine: resurse, strategii, promovare”, organizată de Gimnaziul “Ştefan cel Mare”.

Şcoala “Ştefan cel Mare” Vaslui a pus bazele unei strategii de formare a managerilor de şcoli pe tema marketingului didactic. Graţie directorului Sorin Popoiu, aceştia au primit informaţii legate de modul de promovare a ofertei educaţionale pentru a atrage cei mai buni elevi, cum să facă şcoala vizibilă în comunitate şi cum să-şi promoveze iniţiativele şi proiectele.

Mica olimpiadă

Aproape 400 de elevi din judeţele Moldovei au participat la Concursul interjudeţean de fizică “Profizica”, a doua competiţie ca valoare după Olimpiada Naţională.

În perioada 7-8 noiembrie s-a desfăşurat la Vaslui Concursul Interjudeţean de fizică „Profizica”, la care au participat 386 de elevi proveniţi din toate cele opt judeţe ale Moldovei. Competiţia a avut trei secţiuni şi a vizat elevii de la gimnaziu şi câte o secţiune pentru elevii de liceu, una pentru cei de la filiera teoretică şi alta pentru cei de la filiera tehnologică.

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic se poate transfera

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat metodologia de transfer a personalul didactic, auxiliar şi nedidactic pentru anul şcolar viitor. Conform unui ordin de ministru, transferul se poate face în interesul învăţământului şi se realizează la cererea directorului unităţii de învăţământ, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie al unităţii la care este angajat, cu acordul scris al solicitantului. Transferul la cerere se realizează pe baza cererii salariatului, însoţită de acordul prealabil al Consiliului de Administraţie al unităţii unde se solicită transferul, cu acordul Consiliului de Administraţie al unităţii al cărui angajat este.

Inspecţii de la minister: Şcolile vasluiene, verificate de ARACIP

33 de unităţi de învăţământ din judeţ vor fi evaluate în cadrul a două programe naţionale. Echipele de control vor întocmi inventare ale dotărilor, performanţelor şi necesităţilor şcolilor vasluiene.

33 de unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Vaslui vor fi evaluate, în cursul acestui an şcolar, de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar (ARACIP), în cadrul a două programe naţionale, „Educaţie de calitate în şcolile din mediul rural” şi „Sprijinirea şcolilor pentru creşterea serviciilor educaţionale”, finanţate din bani europeni (echivalentul a 25 de milioane de lei). Echipele de evaluare vor întocmi inventare ale dotărilor, performanţelor şi necesităţilor unităţilor de învăţământ.

Elevii care au abandonat studiile se pot reînscrie

Elevii care, dintr-un motiv ori altul, au abandonat cursurile liceale sau profesionale au posibilitatea de a se înscrie pentru continuarea studiilor. Conform unui document remis Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Vaslui de Ministerul Educaţiei Naţionale, absolvenţii ciclului inferior al liceului din seriile anterioare sau din seria curentă pot să-şi continue studiile în ciclul superior, la stagiile de pregătire practică sau, la cerere, în clasa a XI-a în învăţământul profesional. Şi absolvenţii învăţământului profesional cu durata de doi ani, înfiinţat în baza Ordinului 3168 din februarie 2012, din seriile anterioare sau din seria curentă, pot să-şi continue studiile în cursul superior al liceului.

Modificări în metodologia învăţământului profesional de trei ani

atelier-mecanicaAbsolvenţii de învăţământ profesional de trei ani nu vor mai fi nevoiţi să-şi echivaleze diplomele în străinătate după ce Ministerul Educaţiei a publicat un ordin care aduce modificări la metodologia de organizare şi funcţionare a acestei forme de învăţământ. Potrivit documentului, elevii vor primi la finalizarea studiilor o diplomă pe care va scrie “nivel de calificare trei”, în loc de “nivel de calificare doi”, deci nu vor mai fi nevoiţi să o echivaleze în străinătate dacă vor dori să se angajeze sau să-şi continue studiile într-o ţară europeană.

Mai multă materie pentru Evaluarea Naţională

eleviElevii de clasa VIII-a au de învăţat mai mult pentru Evaluarea Naţională din 2015. Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat modelele de subiecte pentru examenul de la finalul clasei a VIII-a, dar şi modificările aduse programei, atât la română, cât şi la matematică. Principalele modificări la română sunt introducerea speciilor literare romanul şi balada, a genului dramatic, iar în ceea ce priveşte noţiunile de gramatică, elevii vor trebui să abordeze şi propoziţiile subordonate, circumstanţiale condiţionale, concesive şi consecutive.

Modele de subiecte şi bareme pentru bacalaureat

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat modelele de subiecte, precum şi baremele aferente pentru probele scrise la toate disciplinele pentru bac 2015. Subiectele pe modelul cărora vor fi realizate cerinţele de examen pot fi descărcate de la adresa http://subiecte2015.edu.ro/2015/bacalaureat/modeledesubiecte/probescrise/.
Probele scrise vor fi susţinute la următoarele discipline: E a Limba şi literatura română; E b Limba şi literatura maternă; E c Matematică; E c Istorie; E d Anatomie – Biologie; E d Chimie; E d Fizică; E d Geografie; E d Informatică; E d Socio-umane.

Calendarul examenelor pentru absolvenţii din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar

Scoala-profesionala_eleviMinisterul Educaţiei a prezentat oficial Calendarul examenelor în vederea obţinerii certificatelor de calificare profesională pentru absolvenţii din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2014-2015.
Potrivit documentului, absolvenţii au la dispoziţie mai multe sesiuni pentru obţinerea certificatelor. Astfel, cei ai anului de completare învăţământ special, nivelul 2 de calificare, vor da examenele în februarie 2015, absolvenţii învăţământului postliceal, nivel 3 avansat, vor da examenele în februarie şi august 2015, absolvenţii stagiilor de pregătire practică, nivelul 3 de calificare, mai exact absolvenţii şcolilor profesionale de 2 sau 3 ani, vor putea da examene în sesiunea din mai şi august 2015, iar absolvenţii de liceu – filiera tehnologică, nivelul 4 de calificare, au sesiunea de examene în perioada mai-iunie 2015.