Cazierul judiciar se obține mult mai simplu


cazier_judiciar_obtinereÎncepând de luni, 11 iulie, pentru oținerea certificatului de cazier judiciar nu se mai solicită timbru fiscal în valoare de doi lei, documentul eliberându-se, de regulă, pe loc sau în cel mult trei zile de la data solicitării.

Reprezentanții Poliției Române operaționalizează prevederile OUG 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și astfel, începând cu data de 11 iulie, pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar nu se mai solicită timbrul fiscal, în valoare de doi lei.
„Pentru a se obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de actul de identitate aflat în termen de valabilitate și chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei. Pentru a obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana juridică depune prin reprezentant legal, care trebuie să-și dovedească calitatea, cererea-tip însoțită de: dovada calității de persoană juridică; dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010); copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal; chitanța în cuantum de 10 lei”, spun reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui.
Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Astfel, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor în bazele de date, adeverințe în care se consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.
Reprezentanții Poliției Vaslui mai menționează că certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc sau în cel mult trei zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România. Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor, în termen de zece zile de la data solicitării. Documentele sunt valabile șase luni de la data primirii și numai în scopul pentru care au fost eliberate.


Leave a Reply

%d bloggers like this: