Ce informații cer hușenii de la primărie?


Prin petițiile adresate Primăriei municipiului Huși sau celorlalte instituții publice, hușenii au reclamat aspecte care se refereau la aplicarea legilor fondului funciar, construirea sau demolarea fără autorizație, iluminatul public.

Biroul de Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul din cadrul Primăriei municipiului Huși și-a făcut public raportul de activitate pe primul semestru al acestui an. Potrivit documentului, au fost primite 11 petiții.
“În perioada 1 ianuarie – 30 iunie, s-au primit, înregistrat și îndrumat către compartimentele de specialitate un număr de 11 petiții, dintre care cinci au fost depuse direct la sediul Primăriei municipiului Huși de persoane fizice, patru au fost redirecționate de Instituția Prefectului Vaslui, una de Inspectoratul de Stat în Construcții, una de Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice”, se arată în raport.
Prin petiții, hușenii au reclamat aspecte care se refereau la: modul de aplicare a legilor fondului funciar (punerea în posesie a terenurilor agricole); disciplina în construcții (construirea sau demolarea fără autorizație); iluminatul public.
“Răspunsurile la petițiile soluționate au fost expediate prin poștă. În afara solicitărilor făcute în scris de către cetățeni, Biroul Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul a acordat zilnic informații și relații publice telefonic sau direct cetățenilor care au solicitat acest lucru”, se mai arată în raport.


Leave a Reply