Ce meserii se pot învăța gratuit?


Potrivit purtătorului de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, Laura Toporăscu, și în acest an, instituția organizează, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri, cărora li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei noi meserii, mărind șansele ocupării unui loc de muncă: “Planul anual cuprinde 59 de programe de formare profesională, pentru un număr de 1.015 șomeri și 48 de deținuți. Vor fi cursuri de calificare pentru următoarele meserii: agent de securitate, barman, brutar, bucătar, coafor, cofetar-patiser, contabil, cusător piese din înlocuitori, casier, formator, frizer, inspector (referent) resurse umane, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, instalator înstalații tehnico-sanitare și de gaze, lucrător în comerț, lucrător în cultura plantelor, manager proiect, manichiurist-pedichiurist, pizzar etc.”.

În februarie, AJOFM va deschide următoarele programe de formare profesională:

– Vaslui – coafor și barman;

– Bârlad – confecționer îmbrăcăminte.

Șomerii beneficiază de: pregătire teoretică și practică pe toată durata cursului și pot susține, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire; rechizite și materiale de instruire; echipament de protecție pe timpul instruirii practice; abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, decontarea cheltuielilor de transport pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire; consultații medicale, analize medicale și teste necesare frecventării cursului.

“Înscrierea se face la birourile de informare și consiliere din agențiile locale. Orice persoană care dorește să beneficieze în mod gratuit de serviciile oferite de agenția noastră se poate înscrie pe baza unui dosar care cuprinde: copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii, adeverință medicală din care să reiasă că este apt de muncă sau are eventuale restricții”, a mai spus Laura Toporăscu.


Leave a Reply

%d bloggers like this: