Ce modificări importante aduce noul an în învăţământ?


Primul clopoţel al anului calendaristic 2017 (9 ianuarie) va aduce în şcolile vasluiene şi noua „generaţie“ de directori şi directori adjuncţi desemnaţi prin concurs, care – mai în glumă, mai în serios – şi-au căpătat dreptul de a se demite singuri. Asta pentru că, în rest, obligaţiile sunt aceleaşi, la fel şi drepturile, exceptându-i, fireşte, pe cei care vor fi detaşaţi temporar la şefie de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean. Este momentul să spunem că numeroase voci afirmă că, prin martie-aprilie, vom asista la o nouă rundă de concursuri.
Pentru a descongestiona programul încărcat al cadrelor didactice, tot în primăvară s-a mutat şi examenul de definitivat, proba scrisă fiind programată pe 20 aprilie. Susţinerea propriu-zisă va fi precedată de o etapă eliminatorie, care constă în două inspecţii de specialitate la clasă şi, în plus faţă de sesiunile anterioare, în evaluarea portofoliului profesional personal.
Noutatea esenţială este simplificarea probei scrise de la trei la două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%), iar celălalt, pe metodica predării (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.
În decembrie, ministerul a decis ca profesorii care nu reuşesc să promoveze examenul de definitivat după trei încercări succesive vor putea da examenul a patra oară numai după un an de practică pedagogică şi cu achitarea unei taxe.

Examene modificate şi pentru elevi

În ceea ce priveşte examenele pentru care elevii vasluieni de la clasele a VIII-a şi a XII-a fac AMR-uri, trebuie spus că s-a modificat calendarul de desfăşurare, acestea încheindu-se mai repede.
Dacă până acum admiterea la liceu se întindea, cu toate cele trei etape ale sale, până în septembrie, din 2017 se va încheia pe 21 iulie pentru că vor fi doar două etape: una computerizată şi una în care se vor analiza cazurile speciale.
Şi ponderea mediei claselor V-VIII în calculul mediei de admitere în învăţământul liceal a cunoscut o modificare, ea reprezentând 20%, în loc de 25%.
O altă noutate este eliminarea prevederii potrivit căreia nota finală după contestaţii la examenele naţionale se modifică numai în cazul în care între nota iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de minimum 0,5 puncte.
În rest, aşteptăm cu interes numirea noii echipe de la Ministerul Educaţiei şi… om trăi şi om vedea.


Leave a Reply

%d bloggers like this: