Chiar se închid școlile din cauza lipsei autorizației de securitate la incendiu?


Aproape 150 de unități de învățământ din județ sunt în pericol să fie închise. Pe 30 septembrie a expirat termenul de grație prevăzut de Legea nr. 307/2006, cu modificările ulterioare, astfel că autorizația de securitate la incendiu a devenit obligatorie.

În luna august, aproximativ 150 de unități de învățământ din județ funcționau fără autorizații de securitate la incendiu. Acestea ar putea fi închise, dacă legea se va aplica la literă. Concret, este vorba despre Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, care, la art. 30, stipulează că începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.

Începând cu 1 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii actui menționat sunt pasibili de sancționare contravențională pentru nedeținerea acestuia. Conform prevederilor legale, punerea în funcțiune a construcțiilor fără obținerea autorizației de securitate la incendiu atrage după sine aplicarea de amenzi între 20.000-50.000 de lei.

Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt precizate în HG 571/2016 – Anexa 1. Astfel, la pct. II, lit. e, sunt menționate și clădirile sau spațiile amenajate în clădiri având destinația de învățământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 150 mp.

În logica acestor prevederi, se înțelege că pentru școlile ale căror clădiri au suprafața desfășurată mai mică de 150 de mp nu este necesară obținerea avizelor sau autorizațiilor de securitate la incendiu. Se pune, acum, întrebarea: se închid sau nu școlile?


Leave a Reply