Cinci ONG-uri vor fi ajutate cu bani de la buget


Aleșii locali hușeni și-au dat avizul de principiu ca organizațiile care desfășoară activități umanitare să fie ajutate cu fonduri de la bugetul local. Cele mai mari sume ar urma să ajungă la Asociația Comunitară “Totul pentru viață”, care va primi 6.500 de lei/lună, și la “Star of Hope România” – punct de lucru Huși, care va primi 4.000 de lei/lună. Câte 2.500 de lei/lună vor ajunge la Centrul Diecezan Caritas Iași – punct de lucru Huși, Asociația Congregația Surorile Săracilor “Pr. Vicenzo Morinello” și Asociația Congregația Surorilor Franciscane Misionare de Assisi.

Consiliul Local (CL) Huși și-a dat avizul de principiu, în ședința ordinară pe luna ianuarie, pentru prestarea serviciilor sociale specializate de către cinci ONG-uri, care vor primi și în acest an bani de la bugetul municipal.

“Se acordă aviz favorabil pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociația Comunitară «Totul pentru viață» și pentru alocarea de fonduri de la bugetul local pentru plata serviciilor sociale specializate, în sumă de 6.500 de lei/lună”, se menționează în proiectul de hotărâre.

Într-o adresă transmisă CL Huși, reprezentanții Asociației Comunitare “Totul pentru viață” arătau că beneficiarii serviciilor oferite sunt persoane marginalizate social: “Este vorba despre vârstnici dependenți, săraci și imobilizați în locuința lor din motive temporare, fără ajutor intra sau extra familial, defavorizați din punct de vedere economic, social și medical. Cei mai mulți dintre ei prezintă afecțiuni cronice cauzate de vârsta înaintată, nu au veniturile necesare pentru a trăi decent și suferă din cauza singurătății. De asemenea, beneficiarii serviciilor noastre sunt persoanele fără adăpost, aflate în situații de risc, minoritățile etnice, bolnavii cronici, persoanele cu handicap sau victimele violenței în familie. Serviciile de bază acordate de asociația noastră sunt: îngrijiri socio-medicale la domiciliu, găzduire temporară, consiliere juridică, socială și psihologică, asistență în rezolvarea unor probleme sociale, precum și tratamente la domiciliu și la punctul de tratament. Serviciile sunt acordate gratuit”.

Un aviz similar a primit organizația “Star of Hope România” – punct de lucru Huși. Conform hotărârii CL, ONG-ul ar urma să primească 4.000 de lei/lună.

“În municipiul Huși, organizația noastră implementează proiectul «Intervenție în familia aflată în situație de risc» din anul 1999. Activitatea se desfășoară la Centrul de zi pentru copiii aflați în dificultate, care este organizat într-un spațiu oferit în folosință gratuită de către Consiliul Local Huși”, scrie într-o adresă a fundației.

Centrul de zi din oraș are 20 de copii beneficiari – cu risc de separare de părinți, cu risc de eșec și abandon școlar, din familii aflate în dificultate, toate din Huși. Micuții primesc o masă caldă pe zi și desfășoară activități educaționale, de socializare și de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă. De asemenea, părinții copiilor primesc consiliere, se fac evaluări socio-familiale, vizite la grădinițe și școli și se analizează riscul separării copilului de familie.

“Cel puțin o dată pe semestru, fiecare copil este vizitat la școala la care este înscris pentru a discuta cu educatorul sau învățătorul lui aspecte legate de activitatea lui școlară”, mai spun reprezentanții “Star Of Hope”.

Câte 2.500 de lei pe lună pentru alte trei ONG-uri

Potrivit hotărârilor luate de aleșii locali hușeni, câte 2.500 de lei/lună ar urma să ajungă la Centrul Diecezan Caritas Iași – punct de lucru Huși, Asociația Congregația Surorile Săracilor “Pr. Vicenzo Morinello” și Asociația Congregația Surorilor Franciscane Misionare de Assisi.

“Pe parcursul anului 2017, prin intermediul Centrului de Îngrijire la Domiciliu Huși, am reușit să acordăm asistență socio-medicală unui număr mediu de 130 de vârstnici (lunar) din municipiul Huși, izolați la pat sau la domiciliu”, spun reprezentanții Centrului Diecezan Caritas Iași.

La rândul lor, reprezentanții Asociației Congregația Surorile Săracilor “Pr. Vicenzo Morinello” au subliniat că, prin proiectele desfășurate, au reușit să ajute un număr mare de bătrâni și copii. Astfel, în cadrul Centrului “Mâini întinse”, se oferă servicii de prepararea și livrarea hranei pentru 30 de persoane vârstnice, servicii de socializare și petrecere a timpului liber, precum și asistență medicală și îngrijire, tot pentru persoanele vârstnice. În centrul atenției sunt și copiii. Prin intermediului Centrului de zi, se oferă educare, asistență și îngrijire, socializare și integrare/reintegrare familială, precum și consiliere psihologică individuală pentru copii și părinți.

Asociația Congregația Surorilor Franciscane Misionare de Assisi are în prim-plan copiii. În acest sens, la Huși funcționează Centrul de Zi “Sf. Anton”.

“Misiunea centrului este de a oferi servicii sociale (activități de recuperare școlară, educative, recreere și socializare, consiliere, deprinderi de viață independentă, orientare școlară) copiilor proveniți din familii sărace, aflate în situație de risc social, precum și familiilor acestora, în scopul prevenirii abandonului școlar și al separării copilului de familie. Grupul țintă este constituit din copiii proveniți din familii sărace, cu probleme școlare și sociale generate de sărăcie, cei cu părinți plecați în afara țării să muncească, precum și cei care provin din familii monoparentale. Numărul de copii beneficiari ai serviciilor centrului a fost, în anul școlar 2016-2017, de 90, iar în anul școlar 2017-2018, de 70”, spun reprezentanții asociației.


Leave a Reply

%d bloggers like this: