Colegiul Prefectural a evaluat gunoaiele județului


Trei platforme de depozitare a deșeurilor menajere din județul Vaslui sunt neconforme.

Comisia Europeană a acționat în judecată România la Curtea Europeană de Justiție pentru că autoritățile nu au reușit să închidă 68 de depozite de deșeuri neconforme și care reprezintă un risc serios pentru sănătatea oamenilor și mediu. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că răspunderea României pentru încălcarea obligațiilor de închidere a depozitelor de deșeuri se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, stabilită la 1.740.000 de euro, cât și a unor penalități între 2.000-124.000 de euro/zi de întârziere, care se vor calcula de la termenul de transpunere, respectiv 14 februarie 2014.

Dintre cele 68 de depozite, trei sunt din județul nostru, respectiv platformele de depozitare de la Bârlad, Negrești și Huși.

“Lucrările de închidere la cele trei depozite sunt finalizate, însă procesul verbal va putea fi întocmit doar după remedierea unor lucrări la depozitul Huși – drumul perimetral și zona de nord-vest au fost afectate de alunecări de teren. Există posibilitatea întocmirii procesului verbal de inspecție finală pentru Bârlad și Negrești printr-o recepție parțială a lucrărilor din cadrul proiectului «Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui», derulat de Consiliul Județean“, a declarat Cristian Laic, șeful Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Vaslui, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de ieri.

În ceea ce privește managementul deșeurilor municipale, problema este că se face prea multă depozitare și prea puțină colectare selectivă.

“Trebuie să implementăm proceduri de colectare selectivă, astfel încât în anul 2050 să atingem ținta de deșeu zero la depozitare. În prezent, în județul Vaslui, managementul deșeurilor municipale nu se realizează la standardele europene. Deșeurile colectate de operatorii de salubritate din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești sunt transportate în vederea eliminării la depozitul ecologic de la Muchea, județul Brăila, conform contractului valabil până la 31 decembrie 2017. Stațiile de transfer existente nu permit o colectare selectivă de calitate. Nu există stații de compostare, instalații de tratare mecano-biologică a deșeurilor, instalații pentru tratarea termică a deșeurilor menajere, iar modul de depozitare și eliminare a deșeurilor este neconform și necorespunzător normelor și directivelor Uniunii Europene”, a menționat Cristian Laic.

Ciprian Trifan, vicepreședinte al Consililui Județean, a adus câteva clarificări: “Intenționăm să facem o altă platformă județeană de deșeuri până când rezolvăm problema de la Roșiești, unde așteptăm un răspuns privind contestațiile depuse. Este adevărat că la Huși am avut o problemă în urma ninsorilor din luna aprilie, așa că vom lucra acolo. Facem progrese zi de zi ca să putem avea acele procese verbale pentru Negrești și Bârlad. Închiderea acelor depozite a obligat județul Vaslui să ducă deșeurile municipale în alte locuri, cum ar fi Muchea, din județul Brăila. Practic, selectarea, reciclarea, reutilizarea nu prea se întâmplă la noi și de aceea ajungem în situații de acest gen. Sper ca toți factorii de decizie să înțeleagă și să facem front comun, să conștientizăm populația în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor pentru că altfel vom avea probleme și la Roșiești”.


Leave a Reply