Colțul cititorului: Cine poate beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor Social?


Criteriul de bază este venitul sub cel luat în calcul la acordarea ajutorului social.

Lucian T, din Vaslui, cititor al ediției on-line a ziarului nostru, ne-a trimis următorul mesaj: “Aș dori să știu ce categorii de persoane pot beneficia de serviciile Cantinei de ajutor social?”.

Îi răspundem pe această cale că de serviciile Cantinei de ajutor social pot beneficia, gratuit sau contra cost, următoarele categorii:

  1. a) Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar/persoană este sub nivelul luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 de lei);
  2. b) Tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de cinci ani, și care se află în situația financiară prevăzută la litera a);
  3. c) Persoanele care beneficiază de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată;
  4. d) Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
  5. f) Invalizii și bolnavii cronici;
  6. g) Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Pentru a afla mai multe informații despre condițiile pe care trebuie să le îndepliniți astfel încât să puteți beneficia de serviciile Cantinei de ajutor social, vă sfătuim să vă adresați Primăriei municipiului Vaslui.


Leave a Reply

%d bloggers like this: