Concediu medical pentru tratarea copiilor în străinătate


Mihaela Chitariu

Părinții și tutorii copiilor tratați medical pe teritoriul unui stat membru UE, SEE ori în Elveția pot obține concediul medical și indemnizația aferentă la revenirea în țară.

“Conform legislației privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, asigurații, în calitate de însoțitori ai pacienților minori care primesc servicii medicale pe teritoriul acelor state, au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la șapte ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, în condițiile și până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară”, a explicat Mihaela Chitariu, directoarea Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui.

Reglementările legale țin cont de faptul că un părinte sau tutore care își însoțește copilul bolnav la tratament în străinătate nu se poate prezenta la medicul curant cât timp se află în altă țară.

“Și persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă și care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară beneficiază de concediu medical. Certificatele se eliberează de medicul curant, cu avizul Direcției de Sănătate Publică (DSP), în baza actelor doveditoare traduse și autentificate, nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară. Asigurații care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară, în interes de serviciu sau în interes personal, primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul DSP, în baza actelor doveditoare traduse și autentificate. Aceste certificate se pot elibera retroactiv, în termen de maximum cinci zile de la data obținerii avizului de la DSP. În cazul șomerului care dispune de formularul E 303 și de cardul european de asigurări sociale de sănătate sau certificatul provizoriu de înlocuire, autorizat să își transfere reședința pe teritoriul altui stat membru pentru a-și căuta de lucru, instituția de la locul de ședere întocmește formularul E 115 în trei exemplare. Un exemplar se transmite instituției competente în materie de asigurări de boală sau maternitate, unul se transmite instituției competente în materie de șomaj și unul se transmite instituției de asigurări de șomaj din statul în care lucrătorul s-a deplasat pentru a căuta un loc de muncă”, a declarat Mihaela Chitariu.

În acest an, medicul șef al CJAS Vaslui a eliberat șase certificate de incapacitate temporară de muncă, dintre care cinci pentru accidente de muncă și unul pentru un accident casnic.


Leave a Reply