Consultare publică: Bârlădeni, cum vreți să arate Grădina Publică?


Înființată în urmă cu mai bine de 165 de ani, Grădina Publică din Bârlad, cea mai mare oază de verdeață din oraș, urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare. Pentru ca, la final, localnicii să nu fie dezamăgiți de lucrările efectuate, sunt așteptați cu propuneri și sugestii.

Pe pagina de internet a Primăriei Bârlad, la rubrica „dezbatere publică”, a fost publicat un anunț prin care se aduce la cunoștință că Grădina Publică va fi reabilitată și, totodată, se cere părerea localnicilor în privința lucrărilor ce urmează să fie realizate.
„Cetățenii municipiului Bârlad sunt așteptați cu propuneri și sugestii privind realizarea proiectului «Reabilitare Grădina Publică Bârlad». Cu un istoric de peste 165 de ani, Grădina Publică Bârlad necesită efectuarea unor lucrări de reabilitare, prin care se dorește îmbunătățirea structurii funcționale a zonei verzi pe o suprafață de 11,6 hectare din totalul de 17,4 hectare. La realizarea investiției se va avea în vedere dezvoltarea trăsăturilor naturale valoroase ale terenului și ale peisajului existent (arborii seculari), eliminând trăsăturile negative și aspectele nedorite (vegetația arbustivă luxuriantă, copacii uscați și depreciați etc.), proiectarea urmărind atât obținerea armoniei vizuale a elementelor componente, cât și integrarea anumitor funcțiuni în peisaj, în condițiile îmbunătățirii calității spațiului verde”, se arată în anunțul semnat de primarul Dumitru Boroș.
În continuare, sunt enumerate lucrările preconizate a se realiza în vederea „împrospătării” Grădinii Publice: tăierea arborilor uscați, înclinați și cu pericol de prăbușire; plantarea de arbori și arbuști decorativi aclimatizați la condițiile din zonă; plantarea de gazon rezistent la umbră; reamenajarea aleilor secundare cu materiale care să se încadreze în mediul natural; modernizarea aleilor principale; dotarea aleilor secundare cu mobilier urban, coșuri de gunoi și statui, iluminarea aleilor secundare prin metode cu eficiență energetică. De asemenea, se dorește diversificarea pe categorii de vârstă a punctelor de atracție pentru cetățeni (locuri de joacă, piste de skateboard, piste de bicicliști, jocuri de apă) în limita de 10% din suprafața construită în spațiul verde; realizarea de lucrări pentru îmbunătățirea preluării apelor de pe versantul vestic și dirijarea controlată a acestora pentru prevenirea aducerii de aluviuni și a excesului de apă din Grădina Publică; amenajarea unor zone active izolate de zonele în care se dorește liniște; extinderea suprafețelor plantate cu flori perene (levănțică, stânjenei, crini etc.); extinderea numărului de marcaje pentru parcare etc.

“Este necesară amenajarea unor zone active unde copiii să-și consume energia într-un mod sănătos”

„O primă deficiență a situației actuale o reprezintă gradul avansat de îmbătrânire a vegetației – 80% dintre arbori prezintă ramuri uscate în coroană, un real pericol pentru cei care frecventează Grădina Publică. De asemenea, o parte dintre copaci sunt înclinați, la fiecare rafală de vânt rupându-se crengi sau prăbușindu-se arbori sub greutatea coroanei, iar vegetația arbustivă dezvoltată haotic împiedică deplasarea pe aleile secundare. O altă deficiență o constituie faptul că aleile secundare, amenajate inițial din dale de beton, nu mai sunt practicabile, unele fiind colmatate în timp cu pământ, iar pe altele dalele lipsesc cu desăvârșire. (…) Și pe aleile principale amenajate din dale betonate se circulă anevoios, bordurile deformate și adâncite în pământ oferind un aspect inestetic, întrucât de zeci de ani nu s-au mai făcut lucrări de modernizare. O altă deficiență este lipsa diversificării activităților ce se pot desfășura într-un parc public în corelare cu cerințele actuale. Zilnic sunt prezenți în Grădină copii cu biciclete, role sau skateboard-uri, ce utilizează aleile principale și deranjează cetățenii veniți la odihnă și recreere. Așadar, este necesară amenajarea unor zone active unde copiii să-și consume energia într-un mod sănătos”, se menționează în anunțul lansat de edil.
În final, se arată că, după reabilitare, principalele beneficii obținute sunt regenerarea vegetației existente, creșterea suprafeței de spațiu verde pentru odihnă și recreere și îmbunătățirea aspectului estetic și funcțional al parcului public. Bârlădenii care au propuneri și sugestii sunt îndemnați să le trimită pe adresa de e-mail primar@primariabarlad.ro, să le prezinte la Serviciul de Gospodărie Comunală (camera 4) din cadrul primăriei ori la numărul de telefon 0235/411.760.
Grădina Publică datează din anul 1834, când domnitorul Mihail Grigoriu Sturdza a dat ordin să se întemeieze în exteriorul târgului un parc de 15 hectare. Printre puieții care au fost plantați atunci se numără ulmi, frasini, stejari, tei, paltini și arbuști decorativi. În incinta Grădinii a fost construit un teatru de vară cu o capacitate de peste 150 de locuri, pentru jucătorii de tenis de câmp a fost amenajată o bază sportivă modernă, cu nocturnă, pentru copii a fost amenajat un parc de joacă, iar pentru pasionații jocurilor de șah, table etc. au fost instalate mai multe mese. Pe aleile Grădinii Publice pot fi admirate statuia compozitorului George Enescu, realizată de sculptorul Ion Vlad, bustul scriitorului Alexandru Vlahuță, realizat de sculptorul Ioan Dimitriu Bârlad, grupul statuar „Ion Creangă povestind copiilor” șamd. O altă atracție o constituie foișorul, unde, pe timpul verii, fanfara „Bârlădeanca” susține spectacole în fiecare săptămână.
Trebuie spus că municipalitatea bârlădeană a lansat consultări publice și în privința altor două proiecte, respectiv propunerea de taxare a parcărilor publice situate în zonele de locuit și propunerea de supraimpozitare a clădirilor degradate și a terenurilor neîngrijite din intravilan.


Leave a Reply