Cum devii ofițer SRI?


Serviciul Român de Informații (SRI) a lansat sesiunea de înscrieri a candidaților pentru studii universitare de master profesional la Academia Națională de Informații, precum și pentru studii de lungă durată la Academia Tehnică Militară, Academia Forțelor Terestre și Universitatea Națională de Apărare.

La Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul“ sunt disponibile 50 de locuri pentru programul „Intelligence și securitate națională” – Facultatea de Informații și 50 de locuri pentru programul „Analiză de intelligence” – Facultatea de Studii Intelligence.

“Programele de master profesional se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, sunt structurate pe patru semestre și asigură formarea viitorilor ofițeri de informații (pe cele două componente – informații-operațiuni și analiză) prin extinderea, în domeniul informațiilor de realizare a securității naționale, a pregătirii universitare a candidaților, care va fi atestată prin diplomă de master în concordanță cu standardele specifice calității învățământului superior pe plan național și internațional”, se arată în anunțul Academiei Naționale de Informații.

Termenul limită de înscriere este 15 aprilie. Data de desfășurare a concursului este 8 septembrie.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– Sunt absolvenți de studii superioare, cu examen de diplomă sau de licență sau studenți în ultimul an al ciclului I de studii universitare (care urmează să susțină examenul de licență/diplomă până cel târziu pe 31 iulie), în domeniile și specializările stabilite prin HG nr. 140/2017, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior;

– Au cetățenie română și domiciliul stabil în România;

– Cunosc foarte bine și au capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;

– Sunt „apți medical” conform baremelor stabilite de SRI;

– Sunt „apți psihologic”;

– Au o conduită civică și morală corespunzătoare;

– Nu au fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție și nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă;

– Nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

– În situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, să declare în scris că după admitere renunță la calitatea de membru al acestora;

– Candidații care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunța la aceste calități;

– Sunt dispuși, după finalizarea programului universitar de master, să desfășoare activități în orice zonă a teritoriului național, potrivit intereselor și nevoilor instituției;

– Acceptă, în situația în care vor fi declarați „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți cetățenești prevăzute de legislația în vigoare;

– Acceptă efectuarea de verificări asupra activității și comportamentului lor, precum și verificările de securitate prevăzute în HG nr. 585/2002, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informații secrete de stat.

Etapele de selecție constau în mai multe probe eliminatorii (interviuri de selecție, evaluare psihologică preliminară, evaluări ale cunoștințelor pentru stabilirea nivelului de cultură generală – limba și literatura română, istoria românilor, istorie universală, geografia României, filosofie, sociologie, economie, științe exacte, evaluare a cunoștințelor de limbi străine, evaluare psihologică complexă/test de inteligență, examinare medicală etc.) și un concurs de admitere care se va susține la sediul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

SRI mai face înscrieri și pentru studii la Academia Tehnică Militară, Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” și Universitatea Națională de Apărare “Carol I”.


Leave a Reply

%d bloggers like this: