Cum prevenim dezastrele


Exercițiul aplicativ a presupus executarea unor tipuri de intervenție având ca scop apărarea împotriva deversării și avarierii unui tronson de dig, cât și prezentarea unor metode de limitare/stopare a infiltrațiilor prin diguri.

Exercițiul interbazinal de simulare a inundațiilor organizat la sfârșitul săptămânii trecute de Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad în colaborare cu Administrațiile Bazinale de Apă Siret și Dobrogea Litoral s-a finalizat cu succes.
“Am organizat un exercițiu de simulare în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, Administrația Națională Apele Române și a celor trei Administrații Bazinale de Apă: ABA Prut-Bârlad, ABA Siret și ABA Dobrogea-Litoral. În primul rând am utilizat echipamente și mijloace de intervenție de ultimă generație și în al doilea rând și poate cel mai important, organizarea în comun a unor acțiuni de intervenție, în ipoteza unor inundații devastatoare, care se pot petrece oricând și având la bază principiul solidarității bazinale”, a declarat Nicolae Bărbieru, directorul general adjunct al Administrației Naționale “Apele Române”.
Exercițiul aplicativ a presupus executarea unor tipuri de intervenție având ca scop apărarea împotriva deversării și avarierii unui tronson de dig (linie continuă de apărare), cât și prezentarea unor metode de limitare/stopare a infiltrațiilor prin diguri.
Metodele de intervenție utilizate în acest exercițiu aplicativ sunt efectuate prin sisteme de ultimă generație (diguri din panouri mobile și hidrobaraje), dar și prin procedee tradiționale (diguri tip potcoavă din saci de nisip). Sistemele de ultimă generație au fost achiziționate prin Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I.
“Exercițiul a avut ca intenție folosirea tuturor materialelor achiziționate în cadrul proiectului Watman, etapa I, proiect prin care am construit 23 de centre de intervenție rapidă dotate cu materiale și echipamente de intervenție pentru inundații și poluări accidentale. În cadrul acestui exercițiu au fost montate aproximativ doi kilometri de panouri mobile și hidrobaraje. Timpul de reacție a fost unul corespunzător celui pe care îl avem în vedere cand am achiziționat aceste ecipamente, adică în jur de patru ore”, a declarat Sorin Rândașu directorul departamentului situații de urgență de la Administrația Națională “Apele Române”.
Această acțiune s-a desfășurat în conformitate cu Programul principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență pentru anul 2017.


Leave a Reply

%d bloggers like this: