Dascăli vasluieni: Doamna Mariana Todiruț – o învățătoare desăvârșită


“Când învățătorul reunește în inima sa dragostea de profesie și dragostea de elevi, putem spune că este un învățător desăvârșit” – Lev Tolstoi. 

Doamna Mariana Todiruț face parte din categoria celor mai îndrăgite învățătoare din județul nostru, fiind înzestrată cu calitățile autentice „omului școlii”. Dorința nețărmurită de a lucra cu elevii din învățământul primar a determinat-o (ajutată fiind și de har) să-și construiască o personalitate de tipul „apostol al neamului” și să slujească la catedră cu mare seriozitate și talent pedagogic, timp de peste patru decenii.

Pasiunea, dăruirea pentru profesia aleasă, bunătatea, reușita în armonizarea tuturor cerințelor unui învățământ activ, precum și folosirea metodelor specifice pentru ridicarea continuă a gradului de problematizare a sarcinilor de lucru date elevilor au făcut ca părinții să fie fericiți atunci când copiii lor ajungeau în clasa doamnei învățătoare Mariana Todiruț. S-a considerat, mulți ani, că elevului repartizat la clasa domniei sale i se făcea o adevărată favoare.

Prof. Dumitru APOSTOLACHE

Viitoarea învățătoare Mariana Todiruț s-a născut la 5 august 1947, în Târgu Neamț, județul Neamț, și a copilărit pe Valea Ozanei. Poate a și călcat pe urmele lui Nică a lui Ștefan a Petrei, în tot acest timp.

După absolvirea Liceului „Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț, urmează Institutul Pedagogic de doi ani pentru învățători, în cadrul renumitului Liceu Pedagogic “Vasile Lupu” din Iași. Având deja o pregătire generală temeinică și o dragoste deosebită pentru copii, găsește aici tocmai ce căuta: un veritabil laborator de știință și cultură, pe care-l exploatează la maximum, sub îndrumarea unor profesori renumiți pentru probitatea lor profesională și pe care nu-i va uita niciodată. Este vorba de profesorii de limba și literatura română Rodica Măcăreanu și Eugen Calistru, profesoara de pedagogie Maria Alexandrescu și directorul Vasile Fetescu.

La absolvire, primește repartiție pentru Școala Gimnazială „Elena Cuza” din municipiul Vaslui. A susținut toate examenele pentru acordarea gradelor didactice, obținând numai note maxime.

Convinsă de noblețea misiunii pe care o are de îndeplinit ca învățătoare, s-a străduit în permanență să se perfeccționeze în domeniul pregătirii de specialitate și psihopedagogice. Ajunge repede la concluzia că pedagogia este știința răbdării și a calmului desăvârșit și că înseamnă și intuiția structurii celui încredințat spre educare, un fapt deloc ușor. Ca o recunoaștere a meritelor privind activitatea la catedră, doamnei Mariana Todiruț i s-a acordat titlul de “Învățător evidențiat”.

Competența profesională, măestria pedagogică și capacitatea de comunicare cu elevii, părinții acestora și colegii au propulsat-o în funcția de inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. Aici, a dat dovadă de spirit de inițiativă, dăruire în muncă și o exigență obiectivă în aprecierea muncii cadrelor didactice inspectate. Toate acestea, ca și cinstea și modestia care o caracterizează au contribuit la crearea unei atmosfere propice desfășurării procesului de îndrumare și control. În același timp, s-a bucurat de stima și aprecierea deosebită a învățătorilor din județ.

“Un apostol modern, cu o doză superioară de știință de carte”

Învățătoarea Mariana Todiruț, în tot timpul cât a funcționat la catedră, a fost o sursă nesecată de bunătate și răbdare și a avut o inimă din care izvora continuu iubirea pentru copilul din fața sa. Munca la catedră, deși dificilă și delicată, i-a adus multe satisfacții. A introdus în lumea cărților mai multe generații de elevi, i-a învățat să deosebească binele de rău, să se poarte frumos în orice situație. A văzut în ei niște parteneri. I-a urmărit permanent, din umbră, și a intervenit ori de câte ori a fost cazul.

În perioada în care a lucrat la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui (13.03.1984 – 01.02.1990), a stimulat și îndrumat învățătorii din tot județul să lupte pentru înlăturarea rutinei și asigurarea unei emulații. A organizat (împreună cu doamna inspectoare Măndița Andrei), la nivelul claselor a IV-a, olimpiadele la limba română și matematică. A fost un pion de bază în introducerea testării elevilor la sfârșitul clasei a IV-a, reușind să mobilizeze întreaga masă a învățătorilor pentru creșterea nivelului de pregătire al elevilor și, în același timp, pentru autoperfecționare.

Doamna învățătoare a prestat și o frumoasă activitate de cercetare, concretizată prin participări active la sesiuni de referate și comunicări științifice, la nivel local, județean și național. Nu a neglijat nici activitatea publicistică. Amintim, spre exemplu, că sub coordonarea inspectorului școlar Dumitru Stoian și în colaborare cu învățătoarea Măndița Andrei și profesorul Vasile Cârcotă, a realizat Manualul de Geografie pentru clasa a III-a.

La școală sau la inspectorat s-a dovedit a fi inteligentă și optimistă, cu un simț al umorului dezvoltat și plină de solicitudine față de cei mai tineri, elevi sau colegi. Totodată, era apreciată și pentru contribuția sa la crearea unui climat de muncă destins, tonifiant, de încredere și de încurajare atunci când era cazul.

Doamna învățătoare Mariana Todiruț “este un apostol modern, cu o doză superioară de știință de carte, la curent cu tot ceea ce se întâmplă în lume, în pedagogie, în metodica predării la învățământul primar, cu rezultate remarcabile obținute la clasă în fiecare an” – “Învățământul vasluian: file de istorie (secolul XVIII – 2014), pag. 560, Editura PIM, Iași, 2014, Nicolae Ionescu (coord.), Daniela Croitoru, Gabriela Plăcintă, Ionela Lepărdă”.

Ajunsă la frumoasa vârstă pe care o aveți, vă felicit, stimată colegă Mariana Todiruț, pentru contribuția la dezvoltarea învățământului primar vasluian, prin muncă, dăruire, iubire, credință și speranță!

Mulți ani, plini de sănătate!

(Prof. Dumitru APOSTOLACHE)


Leave a Reply

%d bloggers like this: