Dorință de excelență în IT


Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui se regăsește pe lista unităților de învățământ care fac demersuri pentru a deveni centre de excelență în informatică.

Liceul ”Mihail Kogălniceanu” (LMK) Vaslui și-a depus dosarul la Ministerul Educației în cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației”, care se va materializa prin înființarea a 60 de centre de excelență în toată țara. Deocamdată, în lista celor 47 de unități avizate de minister se regăsește și liceul vasluian.

Proiectul are ca obiectiv asigurarea condițiilor optime de pregătire a elevilor de liceu, profilul matematică-informatică. Pentru a fi eligibilă, o unitate trebuia să transmită Inspectoratului Școlar Județean o scrisoare de intenție prin care își asuma un program deschis, pe o durată de cel puțin doi ani, de la data punerii în funcțiune a centrului.

În cadrul proiectului, pe care Ministerul Educației Naționale îl derulează cu sprijinul Guvernului Japoniei, fiecare centru va beneficia de un laborator IT dotat cu 26 de calculatoare performante și o tablă interactivă. Procesul de selecție va avea două etape. Prima va fi realizată de fiecare inspectorat școlar județean, pe baza a șapte reguli, și se va încheia cu desemnarea câte unui centru la nivelul fiecărui județ. A doua etapă presupune o evaluare efectuată de o comisie națională, stabilită de Ministerul Educației Naționale, în urma căreia vor fi selectate alte 13 centre, din regiunile mai puțin dezvoltate, care obțin cele mai bune punctaje și respectă principiul conform căruia într-un județ nu pot fi mai mult de două centre de excelență.


Leave a Reply

%d bloggers like this: