Drumuri, poduri, aducțiune de apă… Hușul merge pe cartea infrastructurii


Patru proiecte de hotărâre care vizează lucrări la infrastructura municipiului Huși au primit votul favorabil al aleșilor locali în ședința de luni.

Aleșii locali hușeni, întruniți luni în ședința ordinară pe luna iulie, și-au dat avizul pe patru proiecte de hotărâre care se referă la lucrări ce se vor face în următoarea perioadă la infrastructura orașului. Un prim punct votat favorabil a fost cel privind Studiul de Fezabilitate pentru investiția “Modernizare străzi în municipiul Huși”.
“Având în vedere faptul că Primăria municipiului Huși dorește reabilitarea străzilor Șara, Cotroceni, Episcopiei, Alecu Ghițescu, Salcâmului, Saca și Gheorghe Balan, s-a procedat la întocmirea unui studiu de fezabilitate. Străzile Șara, Cotroceni, Episcopiei, Alecu Ghițescu, Salcâmului sunt amplasate în cartierul Corni, strada Saca este situată în zona gării, iar strada Gheorghe Balan face legătura dintre străzile Dobrina și Șara. În cadrul acestei investiții, este prevăzut a se realiza și un podeț din beton, amplasat pe strada Alecu Ghițescu”, se arată în expunerea de motive.
Consilierii au aprobat și Studiul de Fezabilitate pentru investiția “Alimentare cu apă potabilă zona de locuințe ANL, șoseaua Huși-Iași, nr. 74-76”.
“Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă, se impune realizarea unei rețele de distribuție care să asigure debitul și presiunea necesare consumului casnic, inclusiv pentru casele de pe această stradă, având în vedere faptul că, în ultimii ani, au fost construite noi locuințe individuale. Conducta existentă nu asigură necesarul. Rețeaua de apă potabilă propusă va asigura atât necesarul de apă pentru consumul menajer, cât și apa necesară funcționării hidranților de incendiu. Alimentarea cu apă potabilă se va face din rezervorul de 5.000 de metri cubi de pe strada Dobrina, printr-un grup de pompare suplimentar”, se menționează în expunerea de motive.

Clădiri

Totodată, aleșii au votat “proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Reparații acoperișuri locuințe proprietatea municipiului Huși”. Potrivit reprezentanților primăriei, municipalitatea are în proprietate apartamente aflate la ultimul nivel al unor blocuri. Pentru a nu se infiltra apa pluvială, sunt necesare reparații ale învelitorilor acoperișurilor. În această situație sunt cinci apartamente, aflate pe străzile: Florilor 5 – bloc 22, scara C, Huși-Stănilești – bloc 1 ANL, scara A, și bloc ANL 9A, scara B, aleea Mihail Kogălniceanu 2 – bloc 10 și Luceafărului 1 – bloc T1, scara D.
Și proiectul de hotărâre privind tema de proiectare pentru investiția “Reabilitare termică/modernizare sediul Primăriei municipiului Huși” a trecut de votul consilierilor locali. Sursa de finanțare o constituie fondurile europene nerambursabile, alocate prin POR 2014-2020. Tema de proiectare reprezintă o primă etapă în elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea lucrărilor de intervenție. Printre obiectivele generale ale proiectului se numără reducerea consumului de combustibil convențional utilizat pentru preparea agentului termic, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a cheltuielilor cu încălzirea spațiilor pe perioada de iarnă, utilizarea surselor neconvenționale de energie, atât pentru producerea energiei electrice cât și pentru apa caldă, ameliorarea aspectului arhitectural și urbanistic al localității.


Leave a Reply

%d bloggers like this: