Formarea continuă, în atenția CCD


Directorii de școli din Vaslui au participat la o masă rotundă cu tema ”Rolul școlii în definirea și promovarea strategiilor de formare continuă”, organizată de Casa Corpului Didactic.

Ziua Educației a fost marcată de Casa Corpului Didactic (CCD) Vaslui prin două manifestări: ”Formarea continuă, între motivație și finalitate” și o masă rotundă cu tema ”Rolul școlii în definirea și promovarea strategiilor de formare continuă”, la care au participat formatorii și directorii de unități de învățământ.

Metodiștii Gica Ursanu, Daniela Lefter și Sorin Popoiu, alături de directorul instituției, Cristinel Popa, au ținut să-i cunoască pe noii directori de instituții de învățământ care și-au preluat posturile de la 1 septembrie, ocazie cu care le-au prezentat oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar în curs.

”Formarea și perfecționarea cadrelor didactice contribuie la realizarea schimbărilor din sistemul educațional și valorificarea analitico-sintetică a noilor conținuturi educaționale, facilitând  implementarea noilor strategii și tehnologii. De asemenea, se facilitează accesul la reprofilare, omogenizare metodologică, monitorizare implicativă,  participare la colaborare și parteneriatul interinstituțional sau cu actori relevanți din mediul social și comunitar”, a declarat Cristinel Popa, directorul CCD Vaslui.


Leave a Reply