Formularul 600 se depune obligatoriu


finante_Ajfp_dgfp_8Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Vaslui, în Monitorul Oficial nr. 938 din 18.12.2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3665/2015, pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 – „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”.
Declaraţia se completează şi se depune începând cu 1 ianuarie de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, prevăzute la art. 148, alin. (1) şi (2), din Codul Fiscal, şi care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:
– venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
– venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit, la impozitarea în sistem real;
– valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, nici pensionarii.
Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (ca metodă alternativă), în conformitate cu prevederile legale. Data depunerii declaraţiei este cea a înregistrării la organul fiscal, cea a depunerii la poştă sau cea a înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor, conform art. 103 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.
Pentru anul curent, termenul de depunere a formularului 600 este 1 februarie, 31 ianuarie fiind zi nelucrătoare. În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal, formularul 600 se depune în termen de 30 de zile.


Leave a Reply

%d bloggers like this: