A fost stabilită componenţa comisiilor permanente: Ce s-a ales de parlamentarii Vasluiului?


Cei mai mulţi dintre senatorii şi deputaţii pe care i-am votat pe 11 decembrie au fost desemnaţi în comisii parlamentare importante, ţinând cont de specificul judeţului nostru.

După validarea mandatelor parlamentarilor aleşi la scrutinul de pe 11 decembrie, atât Senatul, cât şi Camera Deputaţilor şi-au desemnat noii membri ai Comisiilor Permanente, cele mai importante având la conducere, aşa cum era de aşteptat, reprezentanţi ai PSD.
Spre surprinderea multora, dintre cei zece aleşi ai judeţului nostru – trei senatori şi şapte deputaţi – trei (toţi de la PSD) deţin în prezent funcţii de preşedinte de comisie, unul (de la PMP) este vicepreşedinte, iar ceilalţi şase, membri.
Astfel, senatoarea Gabriela Creţu a fost votată preşedinte al Comisiei pentru afaceri europene, în timp ce senatoarea Doina Silistru este noul preşedinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură şi Dezvoltare Rurală, foarte importantă pentru judeţul nostru.
Cel de-al treilea senator al Vasluiului, Ion Hadârcă (ALDE) este membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, de asemenea, una care contează pentru judeţ.
La Camera Deputaţilor, Adrian Solomon şi-a menţinut funcţia din legislatura trecută, în speţă, cea de preşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, una mai mult decât importantă pentru judeţul Vaslui pentru că vizează: raporturile individuale de muncă (contractul individual de muncă, timpul de lucru, concediile, protecţia muncii, sistemul de salarizare, jurisdicţia muncii, statutul juridic al femeii salariate); raporturile colective de muncă (negocierea colectivă, contractul colectiv de muncă, jurisdicţia conflictelor colective de muncă); statutul juridic al sindicatelor şi al organizaţiilor patronale; sistemul asigurărilor sociale (pensii, indemnizaţii, ajutor de şomaj, alocaţie de stat); asistenţa socială (ajutoare materiale, gratuităţi); ajutoare materiale pentru persoane defavorizate (bătrâni, persoane handicapate, minori şi altele) şamd. “Sub aripa sa ocrotitoare” va sta colegul său de partid, deputatul Irinel Stativă, membru al aceleiaşi comisii.
Deputatul PMP Corneliu Bichineţ a preluat funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, în cadrul căreia va avea în atenţie influenţa mediului asupra dezvoltării durabile, utilizarea resurselor naturale, calitatea aerului, apei şi solului, conservarea biodiversităţii, gospodărirea bazinelor hidrografice, managementul sistemelor ecologice, schimbările climatice, managementul deşeurilor şi al substanţelor periculoase, poluarea fonică şamd.
Ceilalţi parlamentari vasluieni sunt membri în următoarele structuri: Comisia pentru afaceri europene – deputata PSD Ana Birchall; Comisia pentru transporturi şi infrastructură – deputatul PSD Aurel Căciulă; Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – deputatul PNL Daniel Olteanu; Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – deputatul USR Mihai Călin Botez.

Căutaţi-i!

Aşa cum prevede Legea 96/2006 (republicată), privind statutul parlamentarilor, „deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, în condiţiile prevăzute de Constituţie şi de legile ţării. În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului”.
Mulţi vasluieni nu ştiu sau nu sunt interesaţi de faptul că un parlamentar nu se află în Camera Deputaţilor sau la Senat doar pentru a iniţia discuţii, a vota sau a participa la delegaţii. Cei pe care i-am ales au datoria de a răspunde „prezent” în faţa oricărei cereri venite din partea cetăţenilor pe care îi reprezintă. Este vorba, fireşte, despre solicitări importante, pertinente şi care întră în raza lor de competenţă.
Acesta este motivul pentru care deputaţii şi senatorii organizează, în cadrul birourilor parlamentare din circumscripţia electorală, activităţi specifice relaţiilor publice şi audienţelor acordate cetăţenilor. Ei se pot adresa în scris instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru a transmite sau a se informa asupra solicitărilor şi petiţiilor cetăţenilor care i-au votat, urmărind rezolvarea, în conformitate cu prevederile legale, a problemelor acestora sau pentru a obţine informaţii cu caracter public necesare exercitării mandatului. Trebuie spus că reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale sunt obligaţi să le răspundă în termen de 30 de zile de la primirea solicitărilor.
Adresele de e-mail, dar şi cele poştale, precum şi numerele de telefon ale persoanelor de contact de la cabinetele parlamentarilor vasluieni pot fi găsite fără probleme pe site-urile oficiale ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. Scrieţi-le despre problemele din judeţ şi cereţi-le socoteală, dacă tot i-aţi votat!


Leave a Reply