Funcțiile de director, scoase la concurs


La trei luni de la instalarea în funcție a noului manager al Spitalului de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, au fost vacantate și fotoliile celor trei directori: medical, financiar-contabil și de îngrijiri. Concursul va avea loc la jumătatea lui martie.

De luni bune, cei trei directori ai Spitalului de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad au statut de interimari. Este vorba despre Vladislav Afteni (directorul medical), Cristina Sârbu (directorul de îngrijiri) și Daniela Diaconu (directorul financiar-contabil). Până acum, s-a așteptat instalarea în funcție a Danei Borș, noul manager, care a promovat concursul desfășurat în noiembrie 2017, astfel că, zilele trecute, cele trei funcții au fost scoase la “mezat”.

Concursul va avea loc între 12-26 martie, la sediul spitalului, eventualii candidați putând să-și depună dosarele la secretariat până pe 2 martie, ora 14. Cei care aspiră la o funcție de conducere trebuie să știe că sunt obligați să îndeplinească anumite condiții. Concret, pentru funcțiile de director medical și director de îngrijiri, se cere cel puțin cinci ani vechime în specialitatea studiilor, iar în cazul celei de director financiar-contabil vechimea trebuie să fie de zece ani.

De asemenea, pentru ca aspiranții la fotoliul de director medical să poată intra în concurs trebuie să fie absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină – specializarea medicină, să fie confirmați ca medici specialiști sau primari.

Cei care vor să ocupe fotoliul de director financiar-contabil trebuie să aibă diplomă de licență sau echivalentă care să ateste că sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată în profilul economic și să dețină certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Aspiranții la funcția de director de îngrijiri trebuie să fie absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență. Totodată, trebuie să fie asistenți medicali generaliști principali.

Indiferent de funcție, candidații trebuie să achite o taxă de înscriere de 300 de lei. Cei ale căror dosare au fost respinse pot depune contestații în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării dosarelor.

Concursul propriu-zis cuprinde un test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului, proiectul de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului și un interviu de selecție. Fiecare probă de evaluare se notează de la 1 la 10, testul grilă fiind eliminatoriu.

Candidații care au obținut o notă mai mică de 6 sunt declarați respinși și nu pot continua concursul. După susținerea celor trei probe, pentru a fi admiși, participanții trebuie să obțină media finală de cel puțin 7, iar la fiecare probă, minimum nota 6.


Leave a Reply

%d bloggers like this: