Gata cu interimatul la Fonduri Europene!


După șapte luni și jumătate în care Biroul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană din cadrul Primăriei Bârlad a fost condus de un șef interimar, postul rămas vacant prin plecarea lui George Șolcă a fost scos la concurs.

Câțiva ani buni, activitatea desfășurată de Biroul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad a fost coordonată de George Șolcă. A fost mâna dreaptă a ex-primarului Constantin Constantinescu, iar ulterior, a actualului edil șef, Dumitru Boroș, care se bazau pe experiența lui. Asta până la mijlocul lunii ianuarie 2017, când Șolcă a luat exemplul multor șefi de direcții și servicii din cadrul primăriei și a părăsit instituția, transferându-se la Administrația Finanțelor Publice Bârlad. De atunci, postul a fost ocupat cu interimat de Cătălin Moraru, numit prin dispoziție de primarul Boroș. Acum, după șapte luni și jumătate, a fost scos la concurs.
Eventualii doritori trebuie să știe că se pot înscrie numai dacă nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, statului sau autorității, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. De asemenea, nu trebuie să fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii șapte ani și nici să fi desfășurat activitate de poliție politică.
În ceea ce privește condițiile specifice, candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura științe economice. Totodată, li se cere să aibă studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, managementului ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției. Nu în ultimul rând, trebuie să aibă vechime în muncă de minimum doi ani în specialitatea necesară ocupării funcției.
Proba scrisă a concursului va avea loc pe 6 octombrie, de la ora 10, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din București, urmând ca interviul să fie programat în cel mult cinci zile.
Reamintim că, în august, a fost scos la concurs și postul de șef al Biroului Cadastru Imobiliar-Edilitar din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad. În acest caz, proba scrisă va avea loc pe 20 septembrie, de la ora 10, la sediul primăriei.


Leave a Reply