Guvernul persecută din nou sectorul privat: Se calmează un pic fiscalitatea, vă rugăm?!?


2018 va fi anul exceselor ANAF asupra contribuabililor, o miză fiind premiile constând în cote părți din amenzile aplicate, așa cum sunt ele prevăzute în OUG nr. 116/2017, avertizează reprezentanții oamenilor de afaceri vasluieni.

Mărul discordiei dintre patronate și administrația fiscală este generat mai nou de prevederile OUG 116/2017, publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii decembrie, potrivit cărora Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii, poate reține pentru sine o cotă de 15 la sută din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări rămase definitive în sistemul căilor de atac. Aici ar intra impozitele, taxele și contribuțiile stabilite suplimentar prin decizie de impunere, valoare sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate, obligațiile fiscale accesorii etc. Sumele astfel obținute ar urma să fie utilizate pentru acordarea de premii personalului ANAF.

De unde i-a venit guvernului ideea?

Potrivit notei de fundamentare a ordonanței, măsura s-a luat având ca țintă imperativă respectarea pragului de deficit bugetar sub 3 la sută. Desigur, în document nu se menționează și că deficitul bugetar a luat-o razna pe fondul creșterii accelerate a cheltuielilor din sectorul public…

„Întrucât creșterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizată prin creșterea presiunii fiscale asupra mediului economic și/sau al cetățenilor, se impune intensificarea eforturilor de creștere a gradului de colectare a sumelor la bugetul general consolidat. Pentru realizarea acestui deziderat este necesară introducerea unui sistem de cointeresare a personalului din cadrul ANAF”, susține guvernul, care amintește și de „gradul scăzut de satisfacție în ceea ce privește condițiile de muncă” din sistemul fiscal.

Patronatele fac apel la Parlament

Reacția patronatelor este mai mult decât categorică.

„OUG nr. 116/2017 încalcă toate principiile și dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fiind inadmisibilă acordarea directă a unei părți din veniturile bugetului de stat celor implicați în colectarea lor ca sarcină de serviciu, pentru care se încasează salarii. Nu de alta, dar inspectorii ANAF desfășoară activități pe cheltuiala exclusivă a statului, cu dotările/logistica instituției (nu ca activitate externalizată, pe cheltuiala proprie) și nefiind mai expuși decât alte categorii (judecători, procurori, polițiști). Ordonanța încalcă și Legea nr. 2/2018, a bugetului de stat pe 2018, mărind deficitul bugetar, în condițiile în care deja sunt prevăzute creșteri semnificative ale veniturilor din amenzi, penalități și confiscări (capitolul 3501, subcapitolul 01 – creștere cu 34,66 la sută raportat la 2017; subcapitolul 50 – creștere cu 172,72 la sută raportat la 2017) ca venituri bugetare, nu ca venituri proprii”, a declarat Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui.

Așa cum practica a demonstrat și până acum, aceste măsuri vor genera excese și abuzuri ale funcționarilor ANAF asupra contribuabililor, cu efecte dramatice în special asupra IMM-urilor, care nu dispun de resurse materiale, financiare și umane care să le permită susținerea unor contestații/procese îndelungate pentru anularea actelor de control, în condițiile în care recompensa funcționarilor nu este dublată de răspunderea materială a acestora pentru actele de control anulate, adică nu este asigurat un minim echilibru în acest domeniu.

“Abuzurile funcționarilor sunt favorizate de cadrul legal neclar și de interpretările forțate ale legii, consecințele urmând a se vedea în creșterea semnificativă a numărului de litigii fiscale. Drept urmare, întreprinzătorii vasluieni solicită Parlamentului luarea în considerare a poziției patronatelor și respingerea OUG nr. 116/2017, care are carențe structurale și conceptuale majore, încălcând Constituția și principiile fiscal-bugetare, și care va avea un impact negativ semnificativ asupra contribuabililor onești, în special asupra IMM-urilor”, a încheiat Ionel Constantin.


Leave a Reply

%d bloggers like this: