„Hai la școală!”


Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui, beneficiar al unui acord de grant încheiat cu Ministerul Educației Naționale în valoare totală de 450.050 de lei, a demarat proiectul ROSE – “Hai la școală!”, cu o durată de implementare de patru ani (2017-2021).

“Se adresează  elevilor din învățământul liceal care aparțin grupurilor dezavantajate. Concret, grupul-țintă include elevi care au cel puțin un părinte plecat în străinătate, cu dizabilități, care provin din familii cu situație materială precară, cu cerințe educaționale speciale și/sau cu dificultăți de învățare la disciplinele de la bacalaureat. Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității educației, în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor și a reducerii fenomenului legat de părăsirea timpurie a școlii. Ne propunem creșterea procentului de participare și de promovare a elevilor la examenul de bacalaureat și o bună inserție a acestora  pe piața muncii, prin activități pedagogice și extrașcolare, proiectul urmărind totodată necesitatea continuării studiilor în învățământul universitar”, a declarat prof. Daniela Popescu, coordonator de proiect.

Obiectivele concrete stabilite pentru finalul proiectului:

– reducerea la 1,20% a ratei abandonului școlar în rândul  elevilor din anii terminali;

– reducerea cu 5% a ratei abandonului școlar în învățământul liceal pentru elevii din clasele IX-XII;

– menținerea la 100% a ratei de absolvire pentru elevii din clasa a XII-a;

– creșterea cu 4% a ratei de participare la examenul de bacalaureat a elevilor din clasa a XII-a;

– creșterea cu 8% a ratei de promovare a examenului de bacalaureat a elevilor de clasa a XII-a.

Rezultatele așteptate vizează:

– cunoștințe ameliorate pentru elevii din grupul țintă la disciplinele de bacalaureat – limba și literatura română, matematică și geografie, prin realizarea de ore remediale;

– elevi orientați în carieră;

– elevi și părinți cu abilități de gestionare a relațiilor intergeneraționale;

– elevi informați prin participarea la vizite de studiu la Târgul educațional organizat de universitățile din Iași;

– elevi având mai multe cunoștințe de istorie, geografie, română și matematică prin participarea la tabere tematice în regiunea de nord-est a României;

– elevi cu abilități de întocmire a unor  planuri de afaceri.


Leave a Reply

%d bloggers like this: