Iluminatul public din Bârlad, preluat de SC CUP SA


Pentru ca angajații Companiei de Utilități Publice SA, operatorul de salubrizare din Bârlad, să nu rămână pe drumuri după pierderea serviciilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor, autoritățile locale le-au oferit un colac de salvare. La cea mai recentă ședință a Consiliului Local, aleșii au votat ca societatea să preia iluminatul public din oraș.

Veste bună pentru cei 200 de angajați și conducerea Companiei de Utilități Publice (CUP) SA Bârlad, societate al cărei acționar este Consiliul Local și care, în prezent, se ocupă cu colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor, dar și cu dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, precum și cu deszăpezirea. Chiar dacă, în scurt timp, nu se vor mai ocupa de salubrizarea orașului și a comunelor limitrofe, întrucât tocmai a fost desemnat un câștigător pentru groapa de gunoi de la Roșiești, asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără obiect de activitate și, implicit, își vor pierde slujbele. Autoritățile bârlădene le-au sărit în ajutor, în sensul că primarul Dumitru Boroș a inițiat un proiect de hotărâre privind „delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public din municipiul bârlad către SC CUP SA, prin concesiune cu încredințare directă”, iar consilierii locali l-au aprobat în unanimitate la ședința din 29 noiembrie. Nici nu ar fi avut de ce să se opună, din moment ce tocmai Consiliul Local este acționar la SC CUP SA.

„Necesitatea și oportunitatea inițierii acestui proiect de hotărâre au fost determinate de faptul că durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public către Romlux Lighting Company SA, stabilită prin contract, s-a încheiat în iunie 2016. De asemenea, în baza Studiului privind alegerea formei de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Bârlad, aprobat prin HCLM nr. 198 din 29 iunie 2017, prin care, în urma analizei aspectelor specifice sistemului de iluminat public, se apreciază că gestiunea directă corespunde nevoilor actuale ale comunității, în vederea asigurării unui serviciu eficient, economic și performant, iar înființarea unui departament pentru întreținerea Serviciului de Iluminat Public pe lângă un operator local, prestator de servicii de utilități publice, este considerată oportună în acest moment”, se arată în expunerea de motive semnată de edilul șef.

Odată cu aprobarea inițiativei, consilierii locali au fost practic de acord cu concesionarea serviciilor de iluminat public din Bârlad, constând în activitățile de operare propriu-zisă – gestiune, administrare, exploatare, întreținere – precum și cele de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura afrerentă Serviciului de Iluminat Public. Tot în sarcina angajaților CUP SA vor cădea activitățile de verificare, reparare, montare și demontare a ornamentelor de sărbători.

În caietul de sarcini aprobat odată cu respectivul proiect de hotărâre se arată că sistemul de iluminat public din Bârlad are următoarea structură: lungimea totală a străzilor – 130,7 km (străzi principale – 24 de km și străzi secundare – 106,7 km), lungimea totală a aleilor pietonale – 30 de km, iar lungimea totală a aleilor din parcuri, spații de joacă, de recreere și alte spații de utilitate publică – 45 de km. Obiectivele de importanță deosebită ce necesită iluminat public ornamental sunt primăria, statuile din Parcul „Victor Ion Popa” (șase) și cele din Grădina Publică (două). Nu în ultimul rând, iluminatul ormanental festiv se va executa pe străzile Republicii, Primăverii, Ștefan cel Mare și 1 Decembrie.

În anexele aprobate de consilieri, se detaliază numărul corpurilor de iluminat public din oraș (3.512) pentru fiecare dintre cele 297 de străzi, alei și fundături, consumurile de energie electrică din cursul anului 2015 (1.844.040 kwh), lista componentelor instalației ce alimentează exclusiv iluminatul public din oraș și a celor amplasate pe stâlpii rețelei de distribuție din oraș, lista elementelor sistemului de iluminat ornamental-festiv din Bârlad, indicatorii de performanță, precum și Regulamentul Serviciului de Iluminat Public.

Odată cu intrarea în vigoare a hotărârii aprobate de consilieri, a fost abrogată HCLM Bârlad nr. 29 din 12 februarie 2016, privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public de Exploatare a Sistemului de Iluminat Public din Bârlad, ca serviciu public de specialitate, de interes local, în subordinea Consiliului Local. SC CUP SA are un capital social de 2.592.600 de lei, împărțit în 259.260 de acțiuni nominative, subscrise integral de către Consiliul Local Bârlad.


Leave a Reply

%d bloggers like this: