Israelienii oferă locuri de muncă în construcţii


Muncitorii calificaţi în domeniul construcţiilor pot obţine contracte de muncă în Israel.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) reaminteşte vasluienilor că pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel. Angajarea are loc în baza protocolului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din statul Israel, privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor, semnat la 24 iunie 2014.
Persoanele interesate trebuie să aibă calificare sau experienţă în meseriile: dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); fierari-betonişti pentru îndoirea fierului (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); zidari-faianţari pentru acoperirea podelelor şi pereţilor cu faianţă (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.
Candidaţii trebuie să mai îndeplinească o serie de condiţii, una fiind să nu mai fi lucrat în Israel. Celelalte condiţii sunt: să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor; să nu aibă cazier judiciar; să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi; să nu sufere de anumite boli cronice.
Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 de luni. Salariul lunar minim brut estimat este de 1.540 de dolari americani.
Este necesar ca persoanele interesate să se înscrie la AJOFM Vaslui, de unde vor obţine şi informaţii legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă etc..


Leave a Reply