Liceul Pedagogic Bârlad, la finele parteneriatului internațional


În perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2017, Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad a desfășurat în calitate de partener proiectul „Inclusive Preschool for Kid – Visual, Auditory and Kinesthetic Learners” (VAK4Kids), finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus^, Acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice în domeniul educației/Parteneriate între școli. Scopul a constat în promovarea diferențelor individuale de învățare prin furnizarea unei metodologii complexe bazate pe modelul VAK (vizual, auditiv, kinestezic), amplificând posibilitățile de socializare și adaptare a preșcolarilor. Instituțiile partenere au fost Gaziosmanpasa Anaokulu, din Yalova (Turcia), Valga Iasteaed Paasuke, din Valga (Estonia) și Development Centre 4 Family, din Riga (Letonia), ultima fiind și coordonatoarea proiectului.
Potrivit prof.dr. Daniela Marinescu, coordonator de proiect, în cadrul atelierelor de lucru, participanții, în speță educatoare și profesori metodiști/îndrumători de practică pedagogică, au fost implicați în situații practice în care au utilizat un anumit set de instrumente și au elaborat recomandări metodologice. Succesul acestei activități a fost asigurat de o atentă organizare, o bună gestionare a resurselor și, mai ales, de înalta ținută a prezentărilor făcute de membrii echipei de proiect.
„Pentru atingerea scopului de multiplicare a activităților, au fost invitate cadre didactice din învățământul preșcolar din zona Bârlad, precum și doamna inspector școlar general Gabriela Plăcintă și doamna inspector școlar pentru învățământul preșcolar Zoica Popescu. Mulțumim invitaților pentru aprecierile aduse evenimentului și cadrelor didactice care au depus eforturi susținute pentru a elabora materialele și produsele intelectulale prezentate”, a completat prof. Gabriela Pașca, responsabil diseminare în cadrul proiectului.


Leave a Reply