Limbile moderne, o cunoscută pentru vasluieni


proiect2Peste 1.200 de persoane au învăţat o limbă străină graţie proiectului „Thesaurus”, implementat de Asociaţia Culturală „Europea” Vaslui.

Desfăşurat între anii 2013-2015, la iniţiativa şi sub coordonarea Asociaţiei Culturale „Europea” Vaslui, parteneriatul Grundtvig “Thesaurus – Treasury for Adult Education”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Lifelong Learning, a avut ca obiectiv esenţial promovarea educaţiei interculturale europene în rândul adulţilor, pe fundamentul învăţării limbilor moderne, a aplicării noilor tehnologii şi a valorizării tradiţiilor, reconsiderate ca activităţi cu valoare de terapii ocupaţionale. La nivel european, au beneficiat de activităţile şi de produsele proiectului peste 1.200 de persoane cu vârste cuprinse între 22-80 de ani, necuprinse în vreo formă oficială de şcolarizare.
La nivel local şi regional, proiectul a fost implementat graţie unor consorţii realizate de instituţiile partenere. La Vaslui, Consorţiul „Thesaurus” a inclus Biblioteca Judeţeană, Primăria, Instituţia Prefectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Muzeul Judeţean, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”.
Coordonate de Asociaţia Culturală „Europea”, instituţiile partenere – Laboratorul Multimedia al Universităţi din Patras (Grecia), Agrupamento de Escolas de Vialonga din Portugalia, Asociaţia „Magister Educationis” Neamţ, Inspectoratul Şcolar al Provinciei Kastamonu (Turcia), Centrul ECDL din Cipru, Uniunea Asociaţiilor Meşteşugarilor din Zagreb (Croaţia), au obţinut ca produse finale: o metodologie pentru realizarea activităţilor de învăţare cu adulţii, publicată la editura The Londoner; un site principal, http://www.adult-education.ro, alimentat cu toate informaţiile utile din proiect şi blogurile-jurnal ale instituţiilor participante; un revoluţionar Sistem de Management al Învăţării, folosit şi îmbunătăţit în comun de instituţiile participante, în care fiecare beneficiar a avut propriul cont; 28 de suporturi de curs în format electronic, cu diverse specializări, mergând de la limbi de circulaţie largă, limbi mai puţin studiate, folosirea folclorului şi a tradiţiilor în activităţi de învăţare pentru adulţi, noi tehnologii pentru educaţia adulţilor, meşteşuguri specifice ţărilor participante; 70 de episoade ale filmului documentar al proiectului (difuzat pe internet), care povesteşte în detaliu istoria celor doi ani de proiect, a celor cinci reuniuni internaţionale, a Conferinţei Internaţionale „Valorizarea tradiţiilor prin noi oportunităţi de învăţare destinate unui public adult” (Vaslui, 27 noiembrie 2013), a celor trei seminarii internaţionale (Lisabona, Kastamonu şi Patras) şi a Simpozionului Internaţional pentru Educaţia Intergeneraţională (ediţia 1, Vaslui, 24 aprilie 2015), acţiuni deosebite, de mare amploare, organizate în cadrul Parteneriatului „Thesaurus”.
„Thesaurus” nu se opreşte însă, aici: de la 1 august 2015 şi până în 2021, sistemul LMS http://www.adult-education.ro/lms (cont de acces pentru vizitatori şi parolă guest) rămâne în continuare gratuit la dispoziţia formabililor, atât a adulţilor care s-au instruit în proiect, cât şi la îndemâna instituţiilor care doresc să-şi completeze oferta, realizând cursuri online pe o platformă gratuită. Este oferit, de asemenea, persoanelor care vor să-şi completeze educaţia printr-o metodă originală. Până la finalul acestei luni, prin validarea rezultatelor obţinute în cadrul formării, adulţii care au participat la cursurile proiectului „Thesaurus” vor intra în posesia diplomelor şi suplimentelor descriptive Europass, care le certifică noile competenţe.

proiect3

proiect2

proiect1


Leave a Reply

%d bloggers like this: