Locuințe ANL pentru tinerii hușeni


Până pe 22 februarie, hușenii cu vârste între 18-35 de ani care au depus cereri în vederea obținerii de apartamente ANL în conformitate cu prevederile

bty

Legii nr. 152/15.07.1998 își pot completa dosarele la primărie.

Conducerea Primăriei municipiului Huși a anunțat că localnicii cu vârste între 18-35 de ani care au depus cereri în vederea obținerii unei locuințe ANL în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/15.07.1998 își pot completa dosarele în vederea repartizării apartamentelor disponibile. Termenul limită este 22 februarie.

Municipalitatea hușeană precizează și care sunt actele ce trebuie atașate la dosar: cerere-tip; declarație notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținere – nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuințe cu chirie proprietate de stat.

“Din declarația notarială să rezulte statutul de tolerați/chiriași, să fie menționată suprafața locuibilă în care stă solicitantul (cu soțul/soția și copiii – unde este cazul) și numărul de persoane cu care conviețuiesc. Restricția nu are în vedere locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură, nici locuirea în cămine”, se arată în comunicatul Primăriei Huși.

De asemenea, la dosar mai trebuie atașate acte doveditoare din care să rezulte situația locativă: declarație notarială pe propria răspundere dată de proprietarul locuinței din care să reiasă faptul că solicitantul domiciliază la adresa menționată în cerere, contractul de vânzare-cumpărare a locuinței unde este tolerat în spațiu sau copia schiței locuinței, din care să rezulte suprafața locuibilă.

“În cazul celor tolerați în spațiu, suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil”, subliniază municipalitatea hușeană.

Se va depune la dosar și contractul de închiriere înregistrat la administrația financiară, pentru cei care locuiesc în spații din fondul privat.

“În cazul spațiilor închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului”, se mai arată în comunicat.

Alte acte necesare

Totodată, dosarul cuprinde și acte de stare civilă (copii xerox): certificate de naștere, de căsătorie, buletin/carte de identitate pentru toți membrii familiei solicitantului și pentru ceilalți locatari, în situația în care sunt tolerați în spațiu.

De asemenea, sunt necesare adeverințe de salariat din care să rezulte venitul brut lunar, precum și faptul că solicitantul își desfășoară activitatea cu contract de muncă, pe o perioadă de cel puțin un an, pe raza municipiului Huși, adeverință cu venitul brut lunar, cupon de pensie, cupon de șomaj sau adeverință AJOFM (pentru celelalte persoane majore din familie), cupon sau extras CEC pentru alocație copii.

Dosarul va mai cuprinde un certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Huși, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, în original, din care să rezulte încredințarea spre creștere și educare a minorilor proveniți din căsătorie, acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreținere și îngrijire, acte medicale ale titularului sau altui membru al familiei (soț, soție, copii, persoane aflate în întreținere) – dovada bolii se va face cu certificate de handicap/invaliditate și/sau certificate eliberate de medicul specialist și vizate de directorul instituției sanitare, plus actele de studii pentru titular, în copie.

“Persoanele cu situații deosebite vor depune următoarele acte: cele evacuate din casele naționalizate – copie după actele care atestă dobândirea casei de către fostul proprietar (hotărâre definitivă și irevocabilă de evacuare, somație de evacuare, acte sau adeverințe prin care fac dovada calității de fost chiriaș din case retrocedate); cele provenite din case de ocrotire socială – adeverință de la instituția respectivă; cele care au adoptat copii – sentințe judecătorești”, se menționează în comunicatul municipalității hușene.


Leave a Reply

%d bloggers like this: