Locuri libere în învățământul hușean


După prima etapă de admitere în clasa a IX-a, la Huși au mai rămas locuri libere atât în învățământul profesional și special, cât și în cel liceal. Elevii interesați pot opta pentru Colegiul Agricol, Școala Profesională Specială “Sf. Ecaterina” și Liceul Tehnologic “Ioan Corivan”.

Zeci de locuri au rămas libere în învățământul profesional de masă din Huși, după prima etapă de admitere în clasa a IX-a.
Astfel, la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir”, elevii mai pot opta pentru profilul “Mecanică”, specializarea “Mecanic agricol”, unde sunt disponibile 24 de locuri, profilul “Agricultură”, specializările “Horticultură” – 28 de locuri și “Apicultor-sericultor” – 26 de locuri. La profilul “Industrie alimentară”, specializarea “Operator în industria vinurilor și a băuturilor spirtoase” mai sunt disponibile 26 de locuri.
În ceea ce privește învățământul profesional special, locuri libere au rămas la Școala Profesională Specială “Sf. Ecaterina”. La profilul “Construcții instalații și lucrări publice”, specializarea “Dulgher-tâmplar-parchetar”, mai sunt două locuri, iar la specializarea “Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar” – trei. Totodată, la profilul “Industrie textilă și pielărie”, au rămas 19 locuri la specializarea “Confecționer produse textile” și opt la specializarea “Croitor îmbrăcăminte comandă”.
În ceea ce privește învățământul liceal, au mai rămas locuri la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir”, specializările “Agricultură” – 39 de locuri și “Mecanică” – 22 de locuri. La Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” mai sunt disponibile 12 locuri la “Comerț” și 26 la “Industrie textilă și pielărie”.


Leave a Reply