Loturi de teren pentru tineri


Hușenii între 18-35 de ani, care au depus cereri pentru construirea unei locuințe în baza Legii 15/2003, își pot completa dosarele în perioada 19 februarie – 19 martie.

Conducerea Primăriei municipiului Huși a anunțat că tinerii care au depus cereri în vederea obținerii de loturi de teren pentru construirea de locuințe în baza Legii 15/2003 își pot completa dosarele în perioada 19 februarie – 19 martie. Eligibili sunt cei cu vârsta între 18-35 de ani.

Dosarele vor cuprinde următoarele acte: cerere-tip de la Oficiul Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Huși; copie după certificatele de naștere (soț/soție/copii) și de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul); copie după actul de identitate (soț/soție, după caz); declarație pe propria răspundere că nu dețin sau nu au deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe, în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul penal – formular-tip; adeverință de salariat cu venitul brut specificat (în cazul în care este angajat) și funcția deținută; un dosar cu șină.

“Atribuirea terenurilor se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, în limita suprafețelor disponibile, în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Huși”, se arată într-un comunicat al Primăriei Huși.


Leave a Reply

%d bloggers like this: