Mai mulți bani pentru persoanele cu handicap


Începând cu data de 1 ianuarie 2018, per­soanele cu diza­bilități vor primi mai mulți bani decât acum. Acest lucru vine după ce guvernul a aprobat, în ședința de vineri, printr-o or­do­nanță de urgență, creșterea valorii spri­jinului financiar acordat, în două etape: de la 1 ianuarie 2018, respectiv de la 1 iulie 2018.
Prima majorare va fi acordată până la următoarele limite: 65% din Indicatorul Social de Referință (ISR) pentru adulții cu handicap grav și 50% pentru cei cu handicap accentuat. Bugetul personal complementar lunar va reprezenta 25% pentru adulții cu handicap grav, 20% pentru cei cu handicap accentuat și 10% pentru cei cu handicap mediu.
Pe perioada în care părintele sau persoana desemnată are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu handicap, se acordă: 50% în cazul copilului cu handicap grav, 30% pentru handicap accentuat și 10% pentru handicap mediu.
Șase luni mai târziu, creșterea va fi după cum urmează: 70% din ISR pentru adultul cu handicap grav și 53% pentru handicap accentuat. Bugetul personal complementar lunar: 30% pentru handicap grav, 22% pentru handicap accentuat și 12% pentru handicap mediu.
Prestația socială din perioada în care părintele sau persoana desemnată are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu handicap: 60% pentru handicap grav, 35% pentru handicap accentuat și 12% pentru handicap mediu.
Copiii cu dizabilități vor beneficia de creșterea sprijinului financiar astfel: din ianuarie 2018, 135% din ISR pentru handicap grav, 89% pentru grad accentuat, 28% pentru grad mediu. Din iulie 2018: 20% pentru grad grav, 16% pentru grad accentuat și 20% pentru grad mediu.


Leave a Reply