In memoriam dr. Dumitru Drăghici (1932-2017)


Încercăm sentimentul dureros al unei pierderi ireparabile, dar și un sentiment de consolare atunci când știm că, prin munca și realizările sale, a lăsat o amintire neștearsă în memoria celor care l-au cunoscut, l-au prețuit și au beneficiat de experiența și munca sa.

Pe 28 august, ne-a părăsit pentru totdeauna cel care a fost omul, medicul, managerul și organizatorul de sănătate publică, dr. Dumitru Drăghici.
Dotat cu o remarcabilă inteligență, cu voință și putere de muncă, va reuși să depășească rapid condiția modestă a familiei sale cu șapte copii din Maxineni, pe atunci în județul Râmnicu Sărat, absolvind cursurile gimnaziale și liceale ca bursier al vestitului liceu ”Vasile Alecsandri” din Galați. Pasionat de medicină și cu voința fermă de a deveni doctor, urmează cursurile Institutului de Medicină și Farmacie din Iași, în perioada 1951-1957, unde are șansa îndrumării pe calea anevoioasă a însușirii artei medicale din partea unor cadre de elită, precum Vasile Dobrovici, Gheorghe Plăcințeanu, Ion Gavrilescu, Nicolae Lupașcu, personalități care-i vor îndrepta pașii către specialitatea Obstetrică-Ginecologie, pe care o va obține în 1967.
Cum stagiul la țară era obligatoriu pentru fiecare absolvent de medicină, pentru că starea de sănătate a populației rurale era la cote foarte joase, iar mortalitatea infantilă și maternă erau extrem de ridicate, va lucra ca medic generalist la Dispensarul Comunal Fălciu din 1957 până în 1960, când a fost numit director al Spitalului Rural Fălciu (1960-1962), apoi medic-șef al Secției Sanitare Raionale Bârlad, concomitent profesând și ca medic secundar (rezident) la Secția de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Raional Bârlad.
Dovedind reale aptitudini manageriale, va ocupa funcții de conducere în sistemul medico-sanitar, astfel că, imediat după împărțirea administrativ-teritorială a țării din 1968, este numit director adjunct și apoi director al Spitalului Municipal Bârlad, iar din 1984 va ocupa funcția de director al Direcției Sanitare Județene și director al Spitalului Județean Vaslui.
Va reveni la Spitalul Municipal Bârlad ca medic primar în Secția de Obstetrică-Ginecologie ca urmare a consecințelor revoluției din decembrie 1989. Întors la pasiunea sa din tinerețe, va desfășura o frumoasă și prodigioasă activitate în specialitatea sa până în 1997, alături de eminentul său coleg și șef de secție, dr. Ștefan Bucevschi, după care va continua să lucreze în ambulatoriul de specialitate al spitalului până la 31 decembrie 2002.
Preocupările sale vor fi canalizate pe domeniul urgențelor obstetricale și ginecologice (dramatice pe atunci), hemoragiile obstetricale prin coagulopatie de consum și fibrinoliză, abdomenul acut, prezentația pelvină, dar și în domeniul investigațiilor pentru neoplazii, îndeosebi cancerul mamar și de col uterin. Rezultatul: o sumă de lucrări prezentate la manifestările științifice locale și naționale de profil, cu publicarea lor în reviste de specialitate: Revista de Obstetrică și Ginecologie, Pagini Medicale Bârlădene, Revista Medico-Chirurgicală Iași (în al cărei colectiv de redacție a și fost în calitate de membru).
Dincolo de realizările în plan profesional și social, dr. Dumitru Drăghici a avut bucuria unei vieți de familie exemplare, alături de distinsa sa soție, dr. Maria Drăghici, ea însăși medic de renume, șefă a Secției de Pediatrie și directoare a Spitalului de Copii ”Sf. Nicolae” din Bârlad, astăzi afiliat Spitalului Municipal. A trăit și bucuria de a fi bunicul a patru nepoți de la cei doi copii ai săi (ambii intelectuali de clasă), cea mai mare realizare a vieții sale.
Astăzi, când ne despărțim de colegul și prietenul nostru, încercăm sentimentul dureros al unei pierderi ireparabile, dar și un sentiment de consolare atunci când știm că, prin munca și realizările sale, a lăsat o amintire neștearsă în memoria celor care l-au cunoscut, l-au prețuit și au beneficiat de experiența și munca sa. La fel de important este și faptul că a fost unul dintre cei care au participat activ la construcția și progresul unui sistem medical în vremuri când starea de sănătate a poporului era mai mult decât precară, sistem a cărui performanță a contribuit la emanciparea României.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și veșnică să-i fie amintirea!
(Valeriu LUPU, doctor în științe medicale)


Leave a Reply

%d bloggers like this: