Modificări legislative privind ucenicia la locul de muncă


Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, a prezentat o serie de modificări de acte normative, începând cu cele aduse Legii nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă: „Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe perioada de derulare a contractului, de o sumă în cuantum de 1.125 de lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Înainte, subvenția era de 60% din valoarea indicatorului social de referință, adică de 300 de lei”.
În sensul legii, ucenicul este o persoană cu vârsta de peste 16 ani care, din voință proprie, încheie un contract cu un angajator în scopul obținerii unei calificări. Organizarea uceniciei la locul de muncă se face pe baza unui contract individual de tip particular, încheiat pe durată determinată, care nu poate fi mai mare de trei ani și mai mică de unul, în funcție de nivelul de calificare pe care urmează să-l obțină ucenicul.
“În altă ordine de idei, în conformitate cu prevederile Legii 335/10 decembrie 2013, din bugetul asigurărilor pentru șomaj se acordă subvenții angajatorilor care acordă o șansă tinerilor absolvenți pentru a-și realiza stagiul. Potrivit modificărilor aduse prin Legea nr. 164/2017, angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului, de o sumă în cuantum de 1.350 de lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Înainte, subvenția de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință, adică de 750 de lei. Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii”, a declarat Laura Toporăscu.
Perioada de stagiu se desfășoară în baza unui program de activități aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul. Pe durata stagiului, tânărul va fi coordonat și supravegheat de un mentor desemnat de angajator. Durata contractului de stagiu este de șase luni, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.
“Menționez că toate contractele de ucenicie și de stagiu aflate în derulare la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2017 își produc efecte până la data expirării duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor”, a mai spus purtătorul de cuvânt al AJOFM Vaslui.


Leave a Reply

%d bloggers like this: