Municipalitatea hușeană va achiziționa servicii juridice


Decizia a fost luată din cauza lipsei de personal de specialitate din cadrul primăriei.

Consiliul Local (CL) Huși și-a dat acordul, în ședința ordinară pe luna noiembrie, pe proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) pentru soluționarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

“Serviciile juridice constau în: consultanță, asistență și reprezentare în fața tuturor instanțelor de judecată, pregătirea și elaborarea contestațiilor și susținerilor necesare, exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzelor. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al municipiului Huși”, se arată în documentul aprobat de aleșii locali hușeni.

Potrivit unei anexe la proiectul de hotărâre, este vorba despre patru procese care se află pe rolul Tribunalului Vaslui, Judecătoriei Huși și Curții de Apel București, în diverse faze. Dosarele vizează, printre altele, fondul funciar și litigii privind funcționarii publici.

“Având în vedere complexitatea activităților juridice de consultanță, de asistență, de reprezentare în instanță, de instrumentare a dosarelor, de avizare a proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local/dispoziții ale primarului, aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, cu întreaga procedură în materie, realizarea activității de prevenție și asigurarea consilierii juridice a tuturor compartimentelor din cadrul instituției și alte activități specifice care cad în sarcina Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Huși; faptul că, potrivit organigramei și statului de funcții aprobat, Compartimentul Juridic figurează cu două posturi aprobate, din care unul s-a vacantat începând cu data de 28.09.2017, iar celălalt post este ocupat de un jurist debutant, care nu îndeplinește condițiile pentru reprezentarea instituției/UAT Huși în fața instanțelor de apel; luând în considerare că personalul propriu de specialitate din cadrul Compartimentului Juridic nu poate asigura integral consultanța, asistența și reprezentarea Primăriei municipiului Huși, de care trebuie să beneficieze în raport cu volumul și complexitatea dosarelor aflate, în diferite stadii, pe rolul instanțelor judecătorești, se impune necesitatea contractării unor servicii juridice”, se menționează în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.


Leave a Reply

%d bloggers like this: