Nevoie de sprijin pentru export: Facem afaceri, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta!


Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, adresează un nou apel către autorități să facă front comun pentru a sprijini investițiile, cu predilecție cele românești și locale: „Nu este încă târziu să luăm în considerare cu mare atenție problematica mediului de business local, care produce bunuri și servicii în acest județ, pentru piața locală, națională sau internațională. Ei sunt principalii contribuabili la bugetul de stat și la bugetele locale, într-un județ în care o consistentă parte a salariaților provine din mediul bugetar, iar asistența socială este una dintre cele mai semnificative din țară.

Firmele vasluiene care vor să facă afaceri peste hotare așteaptă de la diplomația română să vină cu propuneri limpezi sau chiar cu ponturi, afirmă conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) a județului Vaslui.
„Noi nu avem în sediul CCIA patroni și manageri puși la beci și, pe măsură ce ni se cer pentru o misiune economică, îi scoatem de acolo și plecăm cu ei. Practic, suntem la prima generație de oameni de afaceri. Statisticile Eurostat ne spun că suntem pe ultimul loc în UE la inovare și cercetare, ceea ce înseamnă lipsă de brand românesc. Suntem pe ultimul loc și la productivitatea muncii, precum și la informatizarea administrativă. Deocamdată, statul aproape că nu ne dă decât palme“, declară Ionel Constantin, președintele CCIA.
Constantin adresează un apel către autorități să facă front comun pentru a sprijini investițiile, cu predilecție cele românești și locale: „Nu este încă târziu să luăm în considerare cu mare atenție problematica mediului de business local, care produce bunuri și servicii în acest județ, pentru piața locală, națională sau internațională. Ei sunt principalii contribuabili la bugetul de stat și la bugetele locale, într-un județ în care o consistentă parte a salariaților provine din mediul bugetar, iar asistența socială este una dintre cele mai semnificative din țară. Facilitarea investițiilor și educarea populației pentru a cumpăra produse românești sunt coordonate esențiale ale dezvoltării economice, dacă dorim să mai existăm în această parte a Europei. Din aceste considerente, în mai multe rânduri, am făcut cunoscute o serie de propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea climatului economic”.
Președintele CCIA Vaslui spune că va milita în continuare pentru creșterea investițiilor destinate infrastructurii drumurilor publice, care să facă legătura cu vestul țării și restul Europei, pentru corelarea sistemului de educație cu nevoile reale ale pieței muncii și dezvoltarea sistemului de școli profesionale și meserii, pentru informatizarea instituțiilor de colectare a taxelor, pentru elaborarea unei strategii pe termen lung pentru fiecare sector economic (agricultură, industrie, turism, servicii): “Ne dorim și utilizarea eficientă a fondurilor europene în vederea derulării proiectelor de dezvoltare economică și socială, pentru o reală funcționare a parteneriatului public-privat și sprijinirea IMM-urilor în crearea de locuri de muncă, pentru oferirea de facilități pentru investiții foarte mari (de exemplu, oferirea de teren gratuit și taxare locală zero pentru primii ani de investiții green-field), stimularea producătorilor locali de produse agricole și alimentare tradiționale, simplificarea procedurilor de concesionare a terenurilor pentru activități economice. Milităm de asemenea pentru alocarea unor resurse financiare din bugetele locale pentru organizarea de evenimente de anvergură (forumuri regionale și transfrontaliere, tărguri, expoziții, dezbateri, conferințe), având ca principal scop promovarea zonei, a serviciilor și produselor oferite de firmele locale și realizarea unui parteneriat public-privat între Instituția Prefectului, Consiliul Județean, consiliile locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad și Huși și CCIA Vaslui, care să elaboreze și să propună strategii de dezvoltare economică”.


Leave a Reply